Tukea asumiseen

Kelan maksamia asumisen tukia ovat:

 • yleinen asumistuki
 • eläkkeensaajan asumistuki
 • opiskelijan asumislisä
 • sotilasavustuksen asumisavustus.

Tässä osiossa esitellään yleinen asumistuki.

Kuka voi saada yleistä asumistukea?

Kela maksaa yleistä asumistukea asumisesta aiheutuviin menoihin. Voit saada yleistä asumistukea, jos tulosi ovat pienet. Tukea voidaan maksaa yhdelle henkilölle tai useamman henkilön ruokakunnalle.

Mikä on ruokakunta?

Ruokakunta tarkoittaa samassa asunnossa pysyvästi asuvia henkilöitä. Tavallisesti ruokakunta on aviopari, avopari tai perhe. Myös yksi henkilö voi olla ruokakunta.

Yleistä asumistukea voi saada:

 • vuokra-asuntoon
 • omaan osakeasuntoon
 • omaan omakotitaloon
 • asumisoikeusasuntoon
 • osaomistusasuntoon.

Voit saada asumistukea esimerkiksi seuraaviin asumismenoihin:

 • vuokra-asunto: vuokra sekä vesi- ja lämmitysmaksut
 • oma osakeasunto: vastike, asuntolainan korot sekä  vesi- ja lämmitysmaksut
 • oma omakotitalo: kiinteistön hoitomenot ja asuntolainan korot
 • asumisoikeusasunto: käyttövastike, asuntolainan korot sekä vesi- ja lämmitysmaksut
 • osaomistusasunto: vuokra sekä vesi- ja lämmitysmaksut.

Lue lisää yleisen asumistuen hakemisesta Kelan sivuilla (yleissuomeksi)

Asumismenot

Vesimaksu hyväksytään asumismenoksi, jos maksat sitä erikseen vuokran tai vastikkeen lisäksi. Vesimaksuksi hyväksytään 18 e/kk henkilöä kohti. Lämmityskulut hyväksytään asumismenoiksi, jos maksat niitä erikseen vuokran tai vastikkeen lisäksi.

Lämmityskuluiksi hyväksytään 41 e/kk, jos ruokakunnassa on yksi henkilö. Jos ruokakuntaan kuuluu useampi henkilö, lämmityskuluihin lisätään 14 euroa jokaista lisähenkilöä kohden.

Jos asut omakotitalossa, asumismenoina hyväksytään vedestä, lämmityksestä ja muista omakotitalon kuluista aiheutuvat menot eli hoitomenot. Hyväksyttävien hoitomenojen suuruus on määritelty laissa.

Jos sinulla on asuntolainaa, asumismenoiksi hyväksytään 73 % eli lähes kolme neljäsosaa lainojen koroista.

Kysy lisää numerosta 020 692 210.

Lue lisää