Tukea asumismenoihin

Voit saada Kelasta yleistä asumistukea, jos tulosi ovat pienet. Yleisen asumistuen tarkoitus on auttaa sinua asumismenojesi kanssa.   

Tässä kela.fin osiossa kerrotaan, millaisissa tapauksissa yleistä asumistukea voi saada. Osiossa kerrotaan myös, kuinka paljon asumistukea voi saada.

Kuka voi saada yleistä asumistukea?

Yleistä asumistukea voidaan maksaa yhdelle henkilölle tai useamman henkilön ruokakunnalle.

Mikä on ruokakunta?

Ruokakunta tarkoittaa henkilöitä, jotka asuvat pysyvästi samassa asunnossa. Tavallisesti ruokakunta on aviopari, avopari tai perhe. Myös yksi henkilö voi olla ruokakunta.

Voit saada yleistä asumistukea, jos asut

  • vuokra-asunnossa
  • omassa osakeasunnossa
  • omassa omakotitalossa
  • asumisoikeusasunnossa
  • osaomistusasunnossa.

Kelasta voi saada asumiseen myös eläkkeensaajan asumistukea, opiskelijan asumislisää tai sotilasavustuksen asumisavustusta. Näistä tuista kerrotaan omissa osioissaan. Yleensä voit saada vain yhtä asumisen tukea kerrallaan.

Mihin asumismenoihin tukea voi saada?

Voit saada asumistukea esimerkiksi seuraaviin asumismenoihin:

  • vuokra-asunto: vuokra sekä vesi- ja lämmitysmaksut
  • oma osakeasunto: vastike, asuntolainan korot sekä vesi- ja lämmitysmaksut
  • oma omakotitalo: kiinteistön hoitomenot ja asuntolainan korot
  • asumisoikeusasunto: käyttövastike, asuntolainan korot sekä vesi- ja lämmitysmaksut
  • osaomistusasunto: vuokra sekä vesi- ja lämmitysmaksut.

Vesimaksu hyväksytään asumismenoksi, jos maksat sitä erikseen vuokran tai vastikkeen lisäksi. Vesimaksuksi hyväksytään 19 e/kk henkilöä kohti. Lämmityskulut hyväksytään asumismenoiksi, jos maksat niitä erikseen vuokran tai vastikkeen lisäksi.

Lämmityskuluiksi hyväksytään 41 e/kk, jos ruokakunnassa on yksi henkilö. Jos ruokakuntaan kuuluu useampi henkilö, lämmityskuluihin lisätään 14 euroa jokaista lisähenkilöä kohden.

Jos asut omakotitalossa, asumismenoina hyväksytään hoitomenot eli menot, jotka aiheutuvat vedestä, lämmityksestä ja muista omakotitalon kuluista. Hyväksyttävien hoitomenojen suuruus on määritelty laissa.

Jos sinulla on asuntolainaa, asumismenoiksi hyväksytään 73 % eli lähes kolme neljäsosaa lainojen koroista.

Kysy lisää numerosta 020 692 210.

Lue lisää yleisen asumistuen hakemisesta Kelan sivuilla (yleissuomeksi).

Lue lisää