Asumislisä ja asumistuki

Opintotuen asumislisää voivat saada ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat. Heidän asumislisänsä on 210 e/kk.

Asumislisää voivat saada myös Suomessa kansanopistossa tai urheiluopistossa opiskelevat, joiden opinnot ovat maksullisia ja jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa. Asumislisä on noin 89 e/kk. Voit saada asumislisää ja muuta opintotukea vain opiskelukuukausilta.

Asumislisän saamisessa ei ole ikärajaa. Vanhempien tulot eivät vaikuta asumislisään.

Yleinen asumistuki

Suomessa asuva opiskelija voi saada yleistä asumistukea. Yleistä asumistukea ei haeta opintotukihakemuksella, vaan sitä varten on oma hakemuksensa. Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat asumistukea yhdessä.

Mikä on ruokakunta?

Ruokakunta tarkoittaa samassa asunnossa pysyvästi asuvia henkilöitä. Tavallisesti ruokakunta on aviopari, avopari tai perhe. Myös yksi henkilö voi olla ruokakunta.

Ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden tulot vaikuttavat
asumistuen määrään.

Lue lisää yleisestä asumistuesta Kelan sivuilta (selkosuomeksi).