Asumislisä ja asumistuki

Opintotuen asumislisää voivat saada ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat. Heidän asumislisänsä on yleensä 210 e/kk.

Asumislisää voivat saada myös Suomessa kansanopistossa tai urheiluopistossa opiskelevat, joiden opinnot ovat maksullisia ja jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa. Asumislisä on noin 89 e/kk. Voit saada asumislisää vain niiltä kuukausilta, joiden aikana opiskelet päätoimisesti.

Asumislisän saamisessa ei ole ikärajaa. Vanhempien tulot eivät vaikuta asumislisään.

Yleinen asumistuki

Suomessa asuva opiskelija voi saada yleistä asumistukea. Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhdessä asumistukea.

Ruokakunta tarkoittaa samassa asunnossa pysyvästi asuvia henkilöitä. Tavallisesti ruokakunta on aviopari, avopari tai perhe. Myös yksi henkilö voi olla ruokakunta.

Lue lisää yleisestä asumistuesta Kelan sivuilta (selkosuomeksi)