Mitä eläkettä ja missä iässä?

Kun olet jäämässä eläkkeelle, ota selvää, mitä eläkkeitä sinulle kuuluu.

Vanhuuseläkkeelle jäädään yleensä 63–68-vuotiaana. Voit saada vanhuuseläkettä sekä työeläkkeenä että kansaneläkkeenä. Työeläkkeen maksaa työeläkelaitos. Kansaneläkkeen maksaa Kela.

Kelan vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Työeläkkeen ikäraja riippuu siitä, minä vuonna olet syntynyt.

Voit jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle ennen vanhuuseläkettä, jos et pysty työskentelemään tai opiskelemaan. Työkyvyttömyyseläkettä voit saada sekä työeläkkeenä että kansaneläkkeenä. Työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä vasta pitkän sairastamisen jälkeen.

Lisäksi on kolme eläkettä, joita Kela ei maksa. Ne ovat

  • osatyökyvyttömyyseläke
  • osittainen varhennettu vanhuuseläke
  • työuraeläke.

Voit kysyä näistä eläkkeistä omasta työeläkelaitoksestasi.

Eläkkeen lisäksi voit saada Kelasta

  • lapsikorotusta
  • eläkettä saavan hoitotukea
  • eläkkeensaajan asumistukea.

Työeläke

Pääosa eläkkeistä on työeläkkeitä. Työeläke ansaitaan omalla palkkatyöllä. Yrittäjän työeläke on yrittäjäeläkettä.

Työeläkkeitä hoitavat työeläkelaitokset, joita on useita. Sinä ja työnantajasi olette maksaneet työvuosiesi aikana työeläkemaksuja. Eläkkeesi määrä riippuu siitä, kuinka kauan olet ollut työelämässä ja kuinka paljon olet ansainnut.

Yksityinen yrittäjä on maksanut eläkemaksuja valitsemaansa eläkeyhtiöön. Maatalousyrittäjä on maksanut eläkemaksuja omaan eläkelaitokseensa, Melaan.

Työeläkkeistä saat tietoa

Miten haet eläkettä?

Yleensä voit hakea työeläkkeitä, Kelan maksamia eläkkeitä ja tiettyjä ulkomaisia eläkkeitä samalla hakemuslomakkeella tai verkossa.

Kelan vanhuuseläkettä ja takuueläkettä voit hakea myös suullisesti puhelimessa tai Kelan toimistossa. Kysy lisää palvelunumerosta 020 692 202.

Lue lisää