Mitä eläkettä voit saada?

Voit saada eläkettä vanhuuden, työkyvyttömyyden tai työttömyyden perusteella. Eläkkeitä maksavat työeläkelaitokset ja Kela.

Voit saada vanhuuden perusteella eli vanhuuseläkkeenä kahta erilaista eläkettä. Ne ovat työeläke ja kansaneläke. Työeläkkeen maksaa työeläkelaitos. Kansaneläkkeen maksaa Kela.

Kelan vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Työeläkkeen ikäraja riippuu siitä, minä vuonna olet syntynyt.

Voit jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle ennen vanhuuseläkettä, jos et pysty työskentelemään tai opiskelemaan. Työkyvyttömyyseläkettä voit saada sekä työeläkkeenä että kansaneläkkeenä. Työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä vasta pitkän sairastamisen jälkeen.

Lisäksi on kolme eläkettä, joita Kela ei maksa. Ne ovat

  • osatyökyvyttömyyseläke
  • osittainen varhennettu vanhuuseläke
  • työuraeläke.

Voit kysyä näistä eläkkeistä omasta työeläkelaitoksestasi.

Eläkkeen lisäksi voit saada Kelasta

  • lapsikorotusta
  • eläkkeensaajan asumistukea
  • eläkettä saavan hoitotukea
  • rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää
  • toimeentulotukea.

Työeläke

Suurin osa eläkkeistä on työeläkkeitä. Työeläke kertyy, kun olet töissä ja saat palkkaa.

Työeläkkeitä hoitavat työeläkelaitokset, joita on useita. Sinä ja työnantajasi olette maksaneet työvuosiesi aikana työeläkemaksuja. Eläkkeesi määrä riippuu siitä, kuinka paljon olet ansainnut työvuosiesi aikana.

Yksityinen yrittäjä on maksanut eläkemaksuja eläkeyhtiöön, jonka hän on valinnut. Maatalousyrittäjä on maksanut eläkemaksuja omaan eläkelaitokseensa, Melaan.

Työeläkkeistä saat tietoa

Miten haet eläkettä?

Yleensä voit hakea työeläkkeitä, Kelan maksamia eläkkeitä ja tiettyjä ulkomaisia eläkkeitä samalla hakemuslomakkeella tai verkossa.

Kelan vanhuuseläkettä ja takuueläkettä voit hakea myös suullisesti puhelimessa tai Kelan toimistossa. Kysy lisää palvelunumerosta 020 692 202.

Lue lisää