Mitä eläkettä voit saada?

Eläkkeitä voi saada työeläkelaitoksista ja Kelasta. Työeläkelaitokset maksavat työeläkettä. Se perustuu palkkaan ja muihin työtuloihin. Jos työeläke on pieni, voit saada eläkettä myös Kelasta.

Työeläkelaitokset ja Kela maksavat eläkkeitä kolmenlaisessa tilanteessa. Voit saada eläkettä, kun saavutat eläkeiän. Ennen eläkeikää voit saada eläkettä työkyvyttömyyden tai työttömyyden perusteella. Lisäksi voit saada perhe-eläkettä, jos omaisesi kuolee.

Eläkkeen lisäksi voit saada Kelasta

  • lapsikorotusta
  • eläkkeensaajan asumistukea
  • eläkettä saavan hoitotukea
  • rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää
  • toimeentulotukea.

Työeläke

Suurin osa eläkkeistä on työeläkkeitä. Työeläke kertyy, kun olet töissä ja saat palkkaa.

Työeläkkeitä hoitavat työeläkelaitokset, joita on useita. Sinä ja työnantajasi olette maksaneet työvuosiesi aikana työeläkemaksuja. Eläkkeesi määrä riippuu siitä, kuinka paljon olet ansainnut työvuosiesi aikana.

Yksityinen yrittäjä on maksanut eläkemaksuja eläkeyhtiöön, jonka hän on valinnut. Maatalousyrittäjä on maksanut eläkemaksuja omaan eläkelaitokseensa, Melaan.

Työeläkkeistä saat tietoa

Miten haet eläkettä?

Yleensä voit hakea työeläkkeitä, Kelan maksamia eläkkeitä ja tiettyjä ulkomaisia eläkkeitä samalla hakemuslomakkeella tai verkossa.

Kelan vanhuuseläkettä ja takuueläkettä voit hakea myös suullisesti puhelimessa tai Kelan toimistossa.

Kysy lisää palvelunumerosta 020 692 202.

Lue lisää