Lapsi tulossa

Jos teille on tulossa lapsi, ota ensin yhteyttä neuvolaan. Kun raskaus on pitemmällä, voit hakea Kelan tukia, kuten äitiysavustusta. Kelasta saa myös lapsilisää, Kela-kortin ja erilaisia tukia lapsen hoitamiseen.

Neuvola palvelee raskaana olevia ja lapsiperheitä

Jos olet raskaana, ota yhteys kotikuntasi äitiysneuvolaan. Äitiysneuvolan palvelut ovat maksuttomia. Neuvolasta perhe saa neuvoja raskausaikaa ja synnytystä varten. Lisäksi neuvolassa seurataan äidin ja lapsen terveydentilaa.

Äidin täytyy käydä neuvolassa tarkastuksessa raskauden alussa, viimeistään 18. raskausviikolla. Tarkastuksessa saat raskaustodistuksen. Tarvitset todistuksen, kun haet Kelasta tukea.

Äitiysavustus eli äitiyspakkaus tai rahasumma

Voit hakea äitiysavustusta, kun raskaus on kestänyt 5 kuukautta. Voit valita äitiyspakkauksen tai 170 euroa. Äitiyspakkauksessa on hoitotarvikkeita ja vaatteita vauvalle.

Hae äitiysavustusta viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua aikaa.

Lapsilisä

Kela maksaa jokaisesta lapsesta lapsilisää. Lapsilisä maksetaan yleensä äidille, isälle tai muulle huoltajalle. Maksaminen jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 17 vuotta.

Lapsilisää maksetaan lapsien määrän mukaan:

  • yhdestä lapsesta noin 95 euroa kuukaudessa
  • kahdesta lapsesta noin 200 euroa kuukaudessa
  • kolmesta lapsesta noin 334 euroa kuukaudessa
  • neljästä lapsesta noin 497 euroa kuukaudessa
  • viidestä lapsesta noin 679 euroa kuukaudessa.

Yksinhuoltaja saa korotuksen, joka on jokaisesta lapsesta noin 63 euroa kuukaudessa. Lapsilisästä ei mene veroa.

Muista hakea lapsilisää. Voit hakea lapsilisää jo ennen lapsen syntymää tai lapsen syntymän jälkeen.

Kela-kortti

Kun lapsi syntyy Suomessa, tieto lapsen syntymästä menee sairaalasta väestörekisteriin ja sieltä Kelaan. Lapsi saa henkilötunnuksen.

Kun lapsi on saanut nimen, Kela lähettää kotiin Kela-kortin eli sairausvakuutuskortin.

 

Hae 2 kuukautta aikaisemmin

Hae äitiysrahaa viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua aikaa. Tarkista työnantajaltasi ennen hakemista, saatko äitiysvapaan ajalta palkkaa. Muista ilmoittaa työnantajalle äitiysvapaasta 2 kuukautta ennen vapaan aloittamista.

Erityisäitiysraha

Jos altistut työpaikallasi säteilylle, kemiallisille aineille tai tarttuvalle taudille, voit jäädä pois töistä heti, kun olet raskaana. Tällaisessa tilanteessa saat erityisäitiysrahaa.

Lue lisää erityisäitiysrahan hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Lue lisää