Ikääntyvän työttömän tuki

Ikääntyvä työtön voi saada ansiopäivärahaan tai peruspäivärahaan lisäpäiviä ja päästä niin sanottuun eläkeputkeen. Tällöin hän saa päivärahaa, kunnes siirtyy eläkkeelle.

Kysy Kelasta, voitko saada lisäpäiviä työttömyysturvaasi. Puhelinnumero on 020 692 210.

Joissain tapauksissa ikääntyvä työtön voi hakea vanhuuseläkettä, kun hän täyttää 62 vuotta. Voit hakea vanhuuseläkettä, jos

  • olet syntynyt vuonna 1950 tai sen jälkeen
  • olet työtön ja saat lisäpäiviä.