Ikääntyvän työttömän tuki

Jos olet lähellä eläkeikää, voit päästä niin sanottuun eläkeputkeen eli saada lisäpäiviä ansiopäivärahaan tai peruspäivärahaan. Tällöin saat päivärahaa, kunnes siirtyy eläkkeelle.

Ota yhteyttä Kelaan, jos mietit, voitko saada lisäpäiviä peruspäivärahaasi. Puhelinnumero on 020 692 210.

Jos haluat lisäpäiviä ansiopäivärahaasi, ota yhteyttä työttömyyskassaasi.

Voit hakea vanhuuseläkettä ennen 65 vuoden ikää, jos olet syntynyt ennen vuotta 1962. Lisäksi sinun täytyy olla työtön ja saada lisäpäiviä peruspäivärahaan.