Jos muutat Suomeen

Työntekijäksi Suomeen

Sinulla on oikeus Kelan tukiin, jos muutat vakinaisesti Suomeen.

Voit saada Kelan tukia myös, jos työskentelet Suomessa. Tällöin sinun ei tarvitse asua Suomessa vakinaisesti.

Sinulla on oikeus Kelan tukiin niinä kuukausina, joina ansaitset vähintään 726 euroa.

Jos työskentelet Suomessa vähintään 6 kuukautta, sinulla on oikeus Kelan maksamiin tukiin vielä 3 kuukautta työskentelyn päättymisen jälkeen.

Jos sinulla on Suomessa kotikunta, saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa. Sinua hoidetaan yleensä oman kunnan terveyskeskuksessa. Jos tulet Suomeen töihin eikä sinulla ole kotikuntaa, pyydä Kelaa selvittämään, onko sinulla oikeus julkiseen terveydenhuoltoon.

Kysy lisää palvelunumerosta 020 634 0200.

Sosiaaliturvasopimusmaista muuttavat työntekijät

Suomi on solminut joidenkin maiden kanssa sosiaaliturvaa koskevia sopimuksia. Nämä maat ovat

  • Australia
  • Chile
  • Etelä-Korea
  • Intia
  • Israel
  • Kanada (ja Quebec)
  • Kiina
  • Pohjoismaat
  • Yhdysvallat.

Sopimukset koskevat yleensä eläkkeitä.

Jos tulet jostakin näistä maista, tarkista Kelasta, miten sopimukset vaikuttavat sosiaaliturvaasi.

Lähetetyt työntekijät

Jos työnantajasi lähettää sinut Suomeen töihin muualta kuin EU-maasta, Eta- maasta tai Sveitsistä, sinua koskevat samat ehdot kuin muita Suomeen muuttaneita työntekijöitä.

Sinulla on siis oikeus Kelan tukiin, kun muutat Suomeen vakinaisesti tai jos palkkasi on vähintään noin 726 e/kk.

Jos tulet lähetettynä työntekijänä toisesta EU-maasta, Eta-maasta tai Sveitsistä, kuulut lähtömaasi sosiaaliturvaan. Saat Suomessa hoitoa äkilliseen sairauteen samaan hintaan kuin muut Suomessa asuvat henkilöt, jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti. Saat kortin lähtömaastasi.

Lähtömaasi viranomainen antaa sinulle A1-todistuksen siitä, että työnantajasi on lähettänyt sinut Suomeen töihin.

Jos tulet lähetettynä työntekijänä maasta, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, saat sopimuksessa mainitut tuet lähtömaasta.

Voit saada muita kuin sosiaaliturvasopimuksessa mainittuja tukia Suomesta, jos olet muuttanut tänne vakinaisesti tai jos palkkasi on vähintään noin 726 e/kk.

Työskentelyyn perustuva muu kuin Kelan sosiaaliturva

Jos työskentelet Suomessa, voit saada myös työskentelyyn perustuvaa sosiaaliturvaa. Sitä ovat esimerkiksi työeläke, ansiosidonnainen työttömyysturva sekä työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät tuet. Niitä maksavat yksityiset vakuutusyhtiöt, työttömyyskassat ja säätiöt. Kela ei siis maksa niitä.

Lue lisää