Jos muutat Suomeen

Työntekijäksi Suomeen

Sinulla on oikeus Kelan tukiin, jos muutat vakinaisesti Suomeen.

Voit saada Kelan tukia myös työskentelyn perusteella. Tällöin sinun ei tarvitse asua Suomessa vakinaisesti.

Oikeuteesi saada Kelan maksamia tukia vaikuttaa se, ansaitsetko vähintään noin 724 e/kk. Sinulla on oikeus Kelan tukiin niiltä kuukausilta, jolloin tuloraja täyttyy.

Jos työskentelet Suomessa vähintään 6 kuukautta, sinulla on oikeus Kelan maksamiin tukiin 3 kuukauden ajan työskentelyn päättymisen jälkeen.

Jos sinulla on Suomessa kotikunta, saat tarvitsemasi hoidon julkisessa terveydenhuollossa. Sinua hoidetaan yleensä oman kunnan terveyskeskuksessa. Jos tulet Suomeen töihin ja sinulla ei ole kotikuntaa, pyydä Kelaa selvittämään, onko sinulla oikeus julkiseen terveydenhuoltoon.

Kysy lisää palvelunumerosta 020 634 0200.

Sosiaaliturvasopimusmaista muuttavat työntekijät

Suomi on solminut joidenkin maiden kanssa sosiaaliturvaa koskevia sopimuksia. Näitä maita ovat

  • Australia
  • Chile
  • Etelä-Korea
  • Intia
  • Israel
  • Kanada (ja Quebec)
  • Kiina
  • Pohjoismaat
  • Yhdysvallat.

Sopimukset koskevat yleensä eläkkeitä ja sairaanhoitoa.

Jos tulet näistä maista, tarkista Kelasta, miten sopimukset vaikuttavat sosiaaliturvaasi.

Lähetetyt työntekijät

Jos työnantajasi lähettää sinut Suomeen töihin muualta kuin EU-maasta, Eta- maasta tai Sveitsistä, sinua koskevat samat säännöt kuin muita työntekijöitä.

Sinulla on oikeus Kelan tukiin, kun muutat Suomeen vakinaisesti tai jos palkkasi on vähintään noin 724 e/kk.

Jos tulet lähetettynä työntekijänä toisesta EU-maasta, Eta-maasta tai Sveitsistä, kuulut lähtömaasi sosiaaliturvaan. Saat äkillisen sairauden vaatimaa hoitoa Suomessa, jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti. Saat kortin lähtömaastasi.

Lähtömaasi viranomainen antaa sinulle todistuksen (A1/E101) siitä, että työnantajasi on lähettänyt sinut Suomeen töihin.

Jos tulet lähetettynä työntekijänä maasta, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, saat sopimuksessa mainitut tuet lähtömaasta.

Voit saada muita kuin sosiaaliturvasopimuksessa mainittuja tukia Suomesta, jos olet muuttanut tänne vakinaisesti tai palkkasi on vähintään noin 724 e/kk.

Työskentelyyn perustuva muu kuin Kelan sosiaaliturva

Jos työskentelet Suomessa, voit saada myös työskentelyyn perustuvaa sosiaaliturvaa. Sitä ovat esimerkiksi työeläke, ansiosidonnainen työttömyysturva sekä työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät tuet. Niitä maksavat yksityiset vakuutusyhtiöt, työttömyyskassat ja säätiöt. Kela ei siis maksa niitä.

Lue lisää