Jos muutat Suomesta ulkomaille

Jos muutat ulkomaille joko vakinaisesti tai tilapäisesti, ilmoita siitä Kelaan, jos sinulle maksetaan jotakin Kelan tukea. Ilmoita Kelaan myös, jos olosuhteesi muuttuvat, kun olet ulkomailla.

Ilmoita esimerkiksi:

  • opiskelun tai työn aloittamisesta
  • opiskelun tai työn lopettamisesta
  • muutoksista perhesuhteissasi, kuten avioerosta tai muuttamisesta yhteen puolison kanssa.

Tilapäinen vai vakinainen muutto?

Oikeutesi Kelan tukiin ratkaistaan yleensä sen perusteella, kuinka pitkään aiot olla ulkomailla.

Jos aiot olla ulkomailla alle 6 kuukautta, sinulla on sinä aikana yleensä oikeus Kelan tukiin. Tällöin voit saada niitä Kelan tukia, joita maksetaan ulkomaille. Niitä ovat esimerkiksi eläkkeet, lapsilisä, äitiysavustus ja muut lapsiperheen tuet.

Jos muutat ulkomaille vakinaisesti, sinulla ei yleensä ole enää oikeutta Kelan tukiin. Muuttoa pidetään vakinaisena, jos sinun on tarkoitus asua ulkomailla yli 6 kuukautta. Tällöin oikeutesi Kelan tukiin päättyy yleensä, kun muutat pois Suomesta. 6 kuukauden aikaraja ei ole ehdoton, jos oleskelet toisessa EU-maassa, Eta-maassa tai Sveitsissä tilapäisesti.

Kun muutat toiseen maahan, selvitä, voitko saada tukia uudesta asuinmaastasi.

Valtion virkamiehet ovat oikeutettuja Kelan tukiin myös silloin, kun he asuvat ulkomailla. Jos heidän perheenjäsenensä lähtevät mukaan, heidän täytyy ilmoittaa muutosta Kelaan.

Myös esimerkiksi opiskelijoilla ja työnantajan lähettämillä työntekijöillä voi olla oikeus Kelan tukiin, vaikka he olisivat ulkomailla yli 6 kuukautta.

Osa vuodesta ulkomailla

Jos asut ulkomailla säännöllisesti yli puolet vuodesta, sinulla ei ole yleensä oikeutta Kelan tukiin.

Lue lisää