Kelan maksamat eläkkeet

Pääosa eläkkeistä on työeläkkeitä. Työeläke ansaitaan omalla palkkatyöllä. Kela ei maksa työeläkettä, vaan työeläkelaitokset.

Jos et saa työeläkettä tai se on pieni, Kela maksaa sinulle kansaneläkettä. Kela maksaa myös takuueläkettä, jos muut eläkkeesi jäävät hyvin pieniksi tai et saa mitään muuta eläkettä.

Eläkettä täytyy hakea. Yleensä voit hakea työeläkkeitä, Kelan maksamia eläkkeitä ja tiettyjä ulkomaisia eläkkeitä samalla hakemuslomakkeella tai verkossa.

Kansaneläke

Voit saada kansaneläkkeen täyden määrän vain, jos et saa ollenkaan työeläkkeitä tai jos saat niitä enintään noin 56 e/kk. Jos saat työeläkkeitä enemmän, kansaneläke on pienempi tai et saa sitä ollenkaan.

Kelan eläkkeistä ja työeläkkeistä maksat veroa.

Kansaneläkkeen täysi määrä on noin 629 e/kk. Jos elät parisuhteessa, kansaneläkkeen määrä on noin 557 e/kk.

Kansaneläke voi olla pienempi, jos olet jäänyt vanhuuseläkkeelle ennen 65 vuoden ikää. Kansaeläke voi olla pienempi myös silloin, jos olet asunut ulkomailla. Jos muutat ulkomaille, se voi vaikuttaa saamaasi kansaneläkkeeseen. Kysy lisää ulkomailla olon vaikutuksesta kansaneläkkeeseen palvelunumerosta 020 634 0200.

Kansaneläkettä pienentävät työeläke ja muut saamasi eläkkeet ja korvaukset.

Kansaneläkettä eivät pienennä

  • puolison tulot
  • lapsen hoitamisen ajalta kertynyt eläke
  • opiskelun ajalta kertynyt eläke
  • työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotus.

Kansaneläkkeen tulorajat

Kansaneläkettä ei kannata hakea, jos muut eläkkeesi ja korvauksesi ylittävät tulorajat. Tulorajat tarkoittavat bruttotuloja. Niistä ei ole vähennetty veroa.

Kela ei tee päätöstä kansaneläkkeestä tai takuueläkkeestä, ennen kuin on selvillä, minkä verran saat muita eläkkeitä.

Voit saada kansaneläkettä, jos muut eläkkeesi ja saamasi korvaukset ovat pienemmät kuin seuraavat tulorajat:

  • parisuhteessa elävä noin 1 158 e/kk
  • yksin asuva noin 1 300 e/kk.

Tulorajat voivat olla pienemmät, jos olet asunut ulkomailla.

Lue lisää Kelan eläkkeiden euromääristä ja tulorajoista Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Takuueläke

Takuueläkettä voi saada vain Suomessa asuva eläkeläinen. Sitä voi saada, kun on asunut vähintään 3 vuotta Suomessa.

Takuueläke on noin 785 e/kk. Jos et saa mitään muuta eläkettä, saat täyden takuueläkkeen. Perhesuhteet eivät vaikuta takuueläkkeen määrään.

Takuueläke on kuitenkin pienempi, jos olet hakenut ennen eläkeikää varhennetun vanhuuseläkkeen. Silloin voi käydä niin, että et saa takuueläkettä.

Takuueläkettä pienentävät myös

  • kansaneläke
  • työeläkkeet
  • leskeneläkkeet
  • muut eläkkeet.

Ne vähennetään kokonaan täydestä takuueläkkeestä. Sen sijaan esimerkiksi hoitotukea, asumistukea, työtuloja, omaisuutta tai puolison tuloja ei vähennetä.

Jos muutit tilapäisesti ulkomaille 1.4.2019 jälkeen, takuueläkettä voidaan maksaa 6 kuukauden ajan. Kysy ulkomailla olon vaikutuksesta takuueläkkeeseen palvelunumerosta 020 634 0200.

Lue lisää takuueläkkeen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Kuinka paljon kansan- ja takuueläkettä?

Suomen eduskunta päättää vuosittain, tehdäänkö Kelan eläkkeiden euromääriin muutoksia.

Jos haluat selvittää etukäteen oikeutesi kansaneläkkeeseen, voit pyytää arvion työeläkkeestäsi omasta eläkelaitoksestasi. Voit myös hakea sen Eläketurvakeskuksen verkkoasiointipalvelusta (yleissuomeksi). Palvelu ohjaa oman työeläkelaitoksesi palveluun. Pyydä sen jälkeen Kelasta arvio kansaneläkkeestä ja siitä, voitko saada takuueläkettä.