Kelan maksamat eläkkeet

Jos et saa työeläkettä tai se on pieni, Kela maksaa sinulle kansaneläkettä. Kela maksaa myös takuueläkettä, jos muut eläkkeesi jäävät hyvin pieniksi tai et saa mitään muuta eläkettä.

Kansaneläke

Voit saada kansaneläkkeen täyden määrän vain, jos saat työeläkkeitä alle 59 euroa kuukaudessa. Jos saat työeläkkeitä enemmän, kansaneläke on pienempi tai et saa sitä ollenkaan.

Kansaneläkkeen täysi määrä on noin 703 euroa kuukaudessa. Jos sinulla on avopuoliso tai aviopuoliso, kansaneläkkeen täysi määrä on noin 628 euroa kuukaudessa.

Kansaneläke voi olla pienempi, jos olet ottanut vanhuuseläkkeen varhennettuna eli ennen 65 vuoden ikää. Kansaneläke voi olla pienempi myös silloin, jos olet asunut ulkomailla. Myös muutto ulkomaille voi vaikuttaa kansaneläkkeeseen.

Kysy Kelan palvelunumerosta, miten ulkomailla olo vaikuttaa kansaneläkkeeseen. Palvelunumero on 020 634 0200.

Kansaneläkettä pienentävät

 • työeläke
 • muut eläkkeet ja korvaukset, joita saat.

Kansaneläkettä eivät pienennä

 • puolison tulot
 • lapsen hoitamisen ajalta kertynyt eläke
 • opiskelun ajalta kertynyt eläke
 • työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotus.

Kelan eläkkeistä ja työeläkkeistä menee veroa.

Kansaneläkkeen tulorajat

Voit saada kansaneläkettä, jos muut kansaneläkkeeseen vaikuttavat eläkkeesi ja saamasi korvaukset ovat pienemmät kuin seuraavat tulorajat:
 • noin 1301 euroa kuukaudessa, jos sinulla on avopuoliso tai aviopuoliso
 • noin 1452 euroa kuukaudessa, jos asut yksin.

Tulorajat tarkoittavat bruttotuloja eli tuloja, joista ei ole vähennetty veroa.

Tulorajat voivat olla pienemmät, jos olet asunut ulkomailla. Tulorajat voivat olla joissain tilanteissa myös suuremmat.

Lue lisää Kelan eläkkeiden euromääristä ja tulorajoista Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Kela tekee päätöksen kansaneläkkeestäsi tai takuueläkkeestäsi vasta sitten, kun on selvillä, kuinka paljon saat muita eläkkeitä.

Takuueläke

Takuueläkettä voi saada vain Suomessa asuva eläkeläinen. Sitä voi saada, kun on asunut Suomessa vähintään 3 vuotta.

Takuueläkkeen täysi määrä on noin 886 euroa kuukaudessa. Jos et saa mitään muuta eläkettä, saat täyden takuueläkkeen.

Takuueläke on kuitenkin pienempi, jos olet hakenut ennen eläkeikää varhennetun vanhuuseläkkeen.
Silloin voi käydä niin, että et saa takuueläkettä.

Takuueläkettä pienentävät myös muut eläkkeet, joita saat. Ne vähennetään kokonaan täydestä takuueläkkeestä.

Takuueläkettä eivät pienennä esimerkiksi

 • hoitotuki
 • asumistuki
 • työtulot
 • omaisuus
 • puolison omaisuus. 

Jos saat työkyvyttömyyseläkettä, työtulosi voivat kuitenkin vaikuttaa takuueläkkeeseen.

Perhesuhteet eivät vaikuta takuueläkkeen määrään.

Kysy Kelan palvelunumerosta, miten ulkomailla olo vaikuttaa takuueläkkeeseen. Palvelunumero on 020 634 0200.

Lue lisää takuueläkkeen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi).