Kelan maksamat eläkkeet

Jos et saa työeläkettä tai se on pieni, Kela maksaa sinulle kansaneläkettä. Kela maksaa myös takuueläkettä, jos muut eläkkeesi jäävät hyvin pieniksi tai et saa mitään muuta eläkettä.

Kansaneläke

Voit saada kansaneläkkeen täyden määrän vain, jos et saa ollenkaan työeläkkeitä tai jos saat niitä enintään noin 56 e/kk. Jos saat työeläkkeitä enemmän, kansaneläke on pienempi tai et saa sitä ollenkaan.

Kansaneläkkeen täysi määrä on noin 662 e/kk. Jos elät parisuhteessa, kansaneläkkeen täysi määrä on noin 591 e/kk.

Kansaneläke voi olla pienempi, jos olet ottanut vanhuseläkkeen varhennettuna ennen 65 vuoden ikää. Kansaeläke voi olla pienempi myös silloin, jos olet asunut ulkomailla. Jos muutat ulkomaille, se voi vaikuttaa saamaasi kansaneläkkeeseen. Kysy lisää ulkomailla olon vaikutuksesta kansaneläkkeeseen Kelan kansainvälisten tilanteiden palvelunumerosta 020 634 0200.

Kansaneläkettä pienentävät

 • työeläke
 • muut saamasi eläkkeet ja korvaukset.

Kansaneläkettä eivät pienennä

 • puolison tulot
 • lapsen hoitamisen ajalta kertynyt eläke
 • opiskelun ajalta kertynyt eläke
 • työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotus.

Maksat veroa Kelan eläkkeistä ja työeläkkeistä.

Kansaneläkkeen tulorajat

Kansaneläkettä ei kannata hakea, jos muut eläkkeesi ja korvauksesi ylittävät tulorajat.

Kela ei tee päätöstä kansaneläkkeestä tai takuueläkkeestä, ennen kuin on selvillä, minkä verran saat muita eläkkeitä.

Voit saada kansaneläkettä, jos muut kansaneläkkeeseen vaikuttavat eläkkeesi ja saamasi korvaukset ovat pienemmät kuin seuraavat tulorajat:

 • parisuhteessa elävä noin 1 226 e/kk
 • yksin asuva noin 1 368 e/kk.

Tulorajat tarkoittavat bruttotuloja. Niistä ei ole vähennetty veroa. Tulorajat voivat olla pienemmät, jos olet asunut ulkomailla.

Lue lisää Kelan eläkkeiden euromääristä ja tulorajoista Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Takuueläke

Takuueläkettä voi saada vain Suomessa asuva eläkeläinen. Sitä voi saada, kun on asunut Suomessa vähintään 3 vuotta.

Takuueläkkeen täysi määrä on noin 834 e/kk. Jos et saa mitään muuta eläkettä, saat täyden takuueläkkeen.

Takuueläke on kuitenkin pienempi, jos olet hakenut ennen eläkeikää varhennetun vanhuuseläkkeen. Silloin voi käydä niin, että et saa takuueläkettä.

Takuueläkettä pienentävät myös

 • kansaneläke
 • työeläkkeet
 • leskeneläkkeet
 • muut eläkkeet, joita saat.

Ne vähennetään kokonaan täydestä takuueläkkeestä.

Takuueläkettä eivät pienennä esimerkiksi hoitotuki, asumistuki, työtulot, omaisuus tai puolison omaisuus. Perhesuhteet eivät vaikuta takuueläkkeen määrään.

Kysy ulkomailla olon vaikutuksesta takuueläkkeeseen kansainvälisten tilanteiden palvelunumerosta 020 634 0200.

Lue lisää takuueläkkeen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi)