Kelan maksamat eläkkeet

Jos et saa työeläkettä tai se on pieni, Kela maksaa sinulle kansaneläkettä. Kela maksaa myös takuueläkettä, jos muut eläkkeesi jäävät hyvin pieniksi tai et saa mitään muuta eläkettä.

Kansaneläke

Voit saada kansaneläkkeen täyden määrän vain, jos et saa ollenkaan työeläkkeitä tai jos saat niitä enintään noin 56 e/kk. Jos saat työeläkkeitä enemmän, kansaneläke on pienempi tai et saa sitä ollenkaan.

Kansaneläkkeen täysi määrä on noin 665 e/kk. Jos sinulla on avopuoliso tai aviopuoliso, kansaneläkkeen täysi määrä on noin 594 e/kk.

Kansaneläke voi olla pienempi, jos olet ottanut vanhuuseläkkeen varhennettuna eli ennen 65 vuoden ikää. Kansaneläke voi olla pienempi myös silloin, jos olet asunut ulkomailla. Jos muutat ulkomaille, se voi vaikuttaa saamaasi kansaneläkkeeseen. Kysy Kelan palvelunumerosta, miten ulkomailla olo vaikuttaa kansaneläkkeeseen. Palvelunumero on 020 634 0200.

Kansaneläkettä pienentävät

 • työeläke
 • muut saamasi eläkkeet ja korvaukset.

Kansaneläkettä eivät pienennä

 • puolison tulot
 • lapsen hoitamisen ajalta kertynyt eläke
 • opiskelun ajalta kertynyt eläke
 • työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotus.

Kelan eläkkeistä ja työeläkkeistä menee veroa.

Kansaneläkkeen tulorajat

Kansaneläkettä ei kannata hakea, jos muut eläkkeesi ja korvauksesi ylittävät tulorajat.

Kela tekee päätöksen kansaneläkkeestäsi tai takuueläkkeestäsi vasta sitten, kun on selvillä, kuinka paljon saat muita eläkkeitä.

Voit saada kansaneläkettä, jos muut kansaneläkkeeseen vaikuttavat eläkkeesi ja saamasi korvaukset ovat pienemmät kuin seuraavat tulorajat:

 • parisuhteessa elävä noin 1 231 e/kk
 • yksin asuva noin 1 373 e/kk.

Tulorajat tarkoittavat bruttotuloja eli tuloja, joista ei ole vähennetty veroa. Tulorajat voivat olla pienemmät, jos olet asunut ulkomailla.

Lue lisää Kelan eläkkeiden euromääristä ja tulorajoista Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Takuueläke

Takuueläkettä voi saada vain Suomessa asuva eläkeläinen. Sitä voi saada, kun on asunut Suomessa vähintään 3 vuotta.

Takuueläkkeen täysi määrä on noin 838 e/kk. Jos et saa mitään muuta eläkettä, saat täyden takuueläkkeen.

Takuueläke on kuitenkin pienempi, jos olet hakenut ennen eläkeikää varhennetun vanhuuseläkkeen. Silloin voi käydä niin, että et saa takuueläkettä.

Takuueläkettä pienentävät myös

 • kansaneläke
 • työeläkkeet
 • leskeneläkkeet
 • muut eläkkeet, joita saat.

Ne vähennetään kokonaan täydestä takuueläkkeestä.

Takuueläkettä eivät pienennä esimerkiksi hoitotuki, asumistuki, työtulot, omaisuus tai puolison omaisuus. 

Jos saat työkyvyttömyyseläkettä, työtulosi voivat kuitenkin vaikuttaa takuueläkkeeseen.

Perhesuhteet eivät vaikuta takuueläkkeen määrään.

Kysy Kelan palvelunumerosta, miten ulkomailla olo vaikuttaa takuueläkkeeseen. Palvelunumero on 020 634 0200.

Lue lisää takuueläkkeen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi).