Kelan tuet asevelvolliselle

Asevelvollisuuden suorittaminen tarkoittaa menemistä armeijaan tai siviilipalvelukseen. Armeijassa tai siviilipalveluksessa oleva saa palveluspaikastaan pientä päivärahaa.

Sen lisäksi Kela voi maksaa sotilasavustusta. Sitä voidaan maksaa armeijassa tai siviilipalveluksessa olevalle tai hänen omaisilleen. Sotilasavustusta voidaan maksaa myös henkilölle, joka tulee ulkomailta Suomeen palvelukseen.

Sotilasavustukseen kuuluvat:

  • perusavustus
  • asumisavustus
  • elatusavustus
  • erityisavustus
  • opintolainan korkoavustus.

Sotilasavustusta voivat saada:

  • asevelvollinen
  • aviopuoliso
  • avopuoliso, jos puolisoilla on yhteinen lapsi
  • asevelvollisen oma lapsi tai aviopuolison lapsi.

Lue lisää sotilasavustuksen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Perusavustus

Perusavustus maksetaan asevelvollisen omaisille. Se kattaa puolison ja lasten jokapäiväiset menot, joihin muut tulot eivät riitä. Niitä ovat esimerkiksi ruokaan, vaatteisiin ja terveydenhoitoon liittyvät menot.

Perusavustuksen täysi määrä on noin 663 e/kk. Avustuksen määrään vaikuttavat perheen tulot ja lasten määrä.

Asumisavustus

Kela maksaa asevelvollisen ja hänen omaisensa kohtuulliset asumismenot.

Asevelvolliselle itselleen asumisavustus voidaan myöntää vain, jos hän on asunut itsenäisesti noin 3 kuukauden ajan ennen palvelusta.

Asumismenoihin lasketaan vuokra, vesi- ja sähkömaksut, yhtiövastike, asuntolainan korot sekä omakotitalon hoitomenot.

Elatusavustus

Jos asevelvollinen ei pysty maksamaan lapselle elatusapua, Kela voi maksaa palvelusaikana elatusavustuksen. Se on yhtä suuri kuin elatusapu.

Muut avustukset

Kela voi maksaa asevelvollisen omaiselle erityisavustuksena esimerkiksi terveydenhoitoon tai lastenhoitoon liittyviä menoja.

Kela voi myös maksaa asevelvollisen ja hänen omaisensa opintolainan korot. Opintolainan korkoihin voi hakea Kelasta myös korkoavustusta.

Vaikka et saa sotilasavustusta, tarkista Kelasta, voitko saada yleistä asumistukea.

Jos varusmies tai siviilipalvelusmies on isyysvapaalla, hän voi saada isyysrahaa.