Asevelvollisen tuet

Asevelvollisuuden suorittaminen tarkoittaa armeijaan tai siviilipalvelukseen menemistä. Armeijassa tai siviilipalveluksessa oleva saa palveluspaikastaan pientä päivärahaa.

Sen lisäksi Kela voi maksaa sotilasavustusta. Sitä voidaan maksaa armeijassa tai siviilipalveluksessa olevalle tai hänen omaisilleen. Omainen tarkoittaa asevelvollisen aviopuolisoa tai avopuolisoa, jonka kanssa asevelvollisella on yhteinen lapsi. Lisäksi omaisia ovat asevelvollisen omat lapset ja aviopuolison lapset.

Kela voi maksaa sotilasavustusta myös henkilölle, joka tulee ulkomailta Suomeen palvelukseen.

Sotilasavustukseen kuuluvat

  • perusavustus
  • asumisavustus
  • elatusavustus
  • erityisavustus

Lisäksi Kela voi maksaa opintolainan korot.

Sotilasavustusta voivat saada

  • asevelvollinen
  • aviopuoliso
  • avopuoliso, jos puolisoilla on yhteinen lapsi
  • asevelvollisen oma lapsi tai aviopuolison lapsi.

Lue lisää sotilasavustuksen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Perusavustus

Kela voi maksaa asevelvollisen omaiselle perusavustusta.

Perusavustus kattaa puolison ja lasten jokapäiväiset menot, joihin muut tulot eivät riitä. Niitä ovat esimerkiksi ruokaan, vaatteisiin ja terveydenhoitoon liittyvät menot.

Perusavustuksen täysi määrä on noin 665 e/kk. Avustuksen määrään vaikuttavat perheen tulot ja lasten määrä.

Asumisavustus

Kela voi maksaa asevelvollisen ja hänen omaisensa kohtuulliset asumismenot.

Kela voi myöntää asumisavustuksen asevelvolliselle itselleen vain, jos hän on asunut itsenäisesti noin 3 kuukauden ajan ennen palvelusta.

Asumismenoihin lasketaan vuokra, vesimaksut, sähkömaksut, yhtiövastike, asuntolainan korot ja omakotitalon hoitomenot.

Elatusavustus

Jos asevelvollinen ei pysty maksamaan lapselle elatusapua, Kela voi maksaa elatusavustuksen armeijan tai siviilipalveluksen aikana.

Erityisavustus ja opintolainan korot

Kela voi maksaa asevelvollisen omaiselle esimerkiksi terveydenhoitoon tai lastenhoitoon liittyviä menoja. Tätä kutsutaan erityisavustukseksi.

Kela voi myös maksaa asevelvollisen ja hänen omaisensa opintolainan korot.

Muut avustukset

Jos asevelvollinen on isyysvapaalla, hän voi saada isyysrahaa.

Jos et voi saada sotilasavustusta, sinulla voi olla oikeus saada yleistä asumistukea. Tarkista asia Kelasta.