Korvaukset yksityisestä sairaanhoidosta ja hammashoidosta

Korvaukset yksityisestä sairaanhoidosta

Kela maksaa korvausta, kun käyt sairauden vuoksi yksityisellä lääkärillä. Kela maksaa korvausta myös tutkimuksista ja hoidosta, jotka yksityinen lääkäri on määrännyt. Niitä ovat esimerkiksi fysioterapia ja laboratoriotutkimukset.

Kela ei maksa korvausta, jos haet yksityiseltä lääkäriltä lääkärintodistusta esimerkiksi ajokorttia, eläkettä tai oppilaitokseen pyrkimistä varten.

Kysy lisää palvelunumerosta 020 692 204.

Korvaukset yksityisestä hammashoidosta

Kela maksaa korvausta myös suun ja hampaiden hoidosta yksityisellä hammaslääkärillä. Yksityisen hammaslääkärin tekemästä tarkastuksesta voit saada korvausta joka toinen kalenterivuosi. Jos hammaslääkärisi suosittelee tarkastusta kerran vuodessa, voit saada korvausta kerran kalenterivuodessa.

Kela maksaa korvausta myös röntgen- ja laboratoriotutkimuksista, jotka yksityinen hammaslääkäri määrää.

Kela maksaa korvausta suuhygienistin antamasta hoidosta, jos se perustuu yksityisen hammaslääkärin määräykseen.

Kela ei yleensä korvaa hammasproteeseihin liittyviä kuluja.

Lue lisää hammashoidon korvauksista Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Kysy lisää palvelunumerosta 020 692 204.

Voit saada korvauksen heti

Saat korvauksen yleensä jo vastaanotolla, kun näytät Kela-korttisi. Voit hakea korvausta Kelasta myös jälkikäteen.

Kela maksaa tutkimuksista ja hoidoista korvausta enintään Kelan määrittelemän taksan eli enimmäishinnan mukaan. Kela ei korvaa toimistomaksuja.

Voit tarkistaa taksat Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Jos menet hoitoon toisessa EU-maassa, Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, saat hoidosta saman korvauksen, jonka saisit Suomessa.

Lue lisää terveyspalvelujen käyttämisestä ulkomailla Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Mitä lääkärikäynnistä korvataan?

Matti kävi yksityisellä erikoislääkärillä ja maksoi 20 minuutin vastaanottokäynnistä 80 euroa. Kelan korvaus on 13,50 euroa. Kela korvaa 13,50 euroa, ja Matti maksaa itse loput eli 66,50 euroa (80 e–13,50 e = 66,50 e).