Korvaukset yksityisestä sairaanhoidosta ja hammashoidosta

Kela maksaa korvausta, kun käyt sairauden vuoksi yksityisellä lääkärillä. Kela maksaa korvausta myös tutkimuksista ja hoidosta, jotka yksityinen lääkäri on määrännyt. Niitä ovat esimerkiksi fysioterapia ja laboratoriotutkimukset.

Kela ei maksa korvausta, jos haet yksityiseltä lääkäriltä lääkärintodistusta esimerkiksi ajokorttia, eläkettä tai oppilaitokseen pyrkimistä varten.

Kysy lisää palvelunumerosta 020 692 204.

Kela vahvistaa lääkärinpalkkioille, tutkimuksille ja hoidoille taksat. Saat Kelan korvauksen enintään taksan mukaan, vaikka maksaisit lääkärissä käynnistä enemmän.

Voit tarkistaa taksat Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Kela ei korvaa toimistokuluja.

Saat korvauksen yleensä jo vastaanotolla, kun näytät Kela-korttisi. Voit hakea korvausta Kelasta myös jälkikäteen.

Jos menet hoitoon toisessa EU-maassa, Eta-maassa tai Sveitsissä, saat hoidosta saman korvauksen, jonka saisit Suomessa.

Lue lisää terveyspalvelujen käyttämisestä ulkomailla Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Mitä lääkärikäynnistä korvataan?

Matti kävi yksityisellä erikoislääkärillä ja maksoi 20 minuutin vastaanottokäynnistä 80 euroa. Kelan korvaus on 13,50 euroa. Kela korvaa 13,50 euroa, ja Matti maksaa itse loput eli 66,50 euroa (80 e–13,50 e = 66,50 e).

Korvaukset yksityisestä hammashoidosta

Kela maksaa korvausta myös suun ja hampaiden hoidosta yksityisellä hammaslääkärillä. Yksityisen hammaslääkärin tekemästä tarkastuksesta voit saada korvausta joka toinen kalenterivuosi. Jos hammaslääkärisi suosittelee tarkastusta kerran vuodessa, voit saada korvausta kerran kalenterivuodessa.

Kela maksaa korvausta myös röntgen- ja laboratoriotutkimuksista, jotka yksityinen hammaslääkäri määrää.

Kela maksaa korvausta suuhygienistin antamasta hoidosta, jos se perustuu yksityisen hammaslääkärin määräykseen.

Kela ei yleensä korvaa hammasproteeseihin liittyviä kuluja.

Kela ei korvaa toimistomaksuja.

Lue lisää hammashoidon korvauksista Kelan sivuilta (yleissuomeksi).