Kun lapsi syntyy

Lapsen syntymän jälkeen vanhemmat saavat olla lapsen kanssa kotona. Kela maksaa tältä ajalta rahallista tukea, joka turvaa perheen tulot.

Äitiysraha

Lapsen syntymän jälkeen äidin äitiysloma jatkuu noin 3 kuukautta. Äidille maksetaan äitiysrahaa tämän ajan.

Lue lisää äitiysrahasta Kelan sivuilta (selkosuomeksi)

Lue lisää äitiysrahan hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Isyysraha

Isä voi pitää isyysvapaata yhteensä enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Kela maksaa isyysvapaan ajalta isyysrahaa. Voit olla isyysvapaasta 1–18 arkipäivää eli 3 viikkoa kotona äidin kanssa samaan aikaan.

Voit olla äidin kanssa samaan aikaan kotona enintään neljässä jaksossa.

Jos olet jo pitänyt 18 arkipäivää vapaata, voit vielä pitää 36 arkipäivää. Voit pitää ne sen jälkeen, kun vanhempainrahan saaminen on loppunut. Voit pitää vapaan kerralla tai kahdessa jaksossa. Jos et ole vielä pitänyt yhtään vapaata, voit pitää kerralla kaikki 54 arkipäivää vapaata.

Jos perhe saa kaksoset, Kela maksaa isyysrahaa 18 arkipäivää lisää. Näitä päiviä voit pitää samaan aikaan äidin kanssa tai vanhempainrahan loppumisen jälkeen.

Lue lisää isyysrahan hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Kysy työpaikalla

Isyysvapaa pidetään ennen kuin lapsi on 2 vuotta.

Voit hakea isyysrahan myös takautuvasti. Hae isyysrahaa kuitenkin ennen kuin lapsi täyttää  2 vuotta ja 2 kuukautta.

Tarkista ennen hakemista, saatko isyysvapaan ajalta palkkaa.

Ilmoita työnantajalle isyysvapaasta 2 kuukautta ennen vapaan alkua. Jos vapaasi on enintään 12 arkipäivää, ilmoita siitä kuukausi etukäteen.

Voit hakea isyysrahaa myös, jos olet esimerkiksi yrittäjä, työtön tai opiskelija.

 

Vanhempainraha

Vanhempainvapaalle voi jäädä jompikumpi vanhemmista. He voivat olla vapaalla myös vuorotellen. Vanhempainvapaa kestää 158 arkipäivää eli noin puoli vuotta.

Kela maksaa vanhempainvapaan ajalta vanhempainrahaa.

Kun vanhempainraha päättyy, lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen. Jos perhe saa kaksoset, Kela maksaa vanhempainrahaa 60 arkipäivää lisää.

Jos äiti huolehtii lapsesta yksin, hän voi saada vanhempainrahaa 54 arkipäivää pidempään. Tämä edellyttää, että lapsella ei ole vahvistettua isää tai toista henkilöä, joka voisi saada isyysrahaa.

Äidin täytyy käydä synnytyksen jälkeen lääkärintarkastuksessa ja toimittaa Kelaan jälkitarkastustodistus. Kela tarvitsee todistuksen, jotta se voi maksaa vanhempainrahaa.

Hae vanhempainrahaa kuukausi ennen vapaan aloittamista.

Vanhemmat voivat myös tehdä osa-aikatyötä ja hoitaa lasta vuorotellen. Tältä ajalta Kela maksaa osittaista vanhempainrahaa kummallekin vanhemmalle.

Lue lisää vanhempainrahan hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Kuinka paljon tukea saa?

Äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan vuositulojen mukaan. Vuositulot tarkoittavat tulojasi 12 kuukauden ajalta. Jos voit saada tukea esimerkiksi toukokuusta 2020 alkaen, Kela laskee tuen määrän niiden tulojen mukaan, jotka olet saanut 1.4.2019–31.3.2020.

Tuki on aina pienempi kuin palkka. Yleensä se on noin 70 % tuloista.

Arvioi laskurilla, kuinka paljon voit saada tukea (yleissuomeksi).

Tuki maksetaan arkipäiviltä (mukaan lukien lauantait). Jos saat vanhempainvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa tuen työnantajallesi.

Tukeen vaikuttaa myös se, jos olet opiskellut tai ollut sairaana tai työttömänä. Pienin tuki on noin 716 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi opiskelija saa tämän verran tukea.

Vanhempainpäivärahat ovat verotettavaa tuloa.

Työntekijälle kertyy eläkettä ja vuosilomaa, kun hän on äitiysvapaalla, isyysvapaalla tai vanhempainvapaalla.

Kela-kortti

Kun lapsi syntyy Suomessa, tieto lapsen syntymästä menee sairaalasta väestörekisteriin ja sieltä Kelaan. Lapsi saa henkilötunnuksen.

Kun lapsi on saanut nimen, Kela lähettää kotiin Kela-kortin eli sairausvakuutuskortin.

Lue lisää