Kun lapsi syntyy

Lapsen syntymän jälkeen vanhemmat saavat olla lapsen kanssa kotona. Kela maksaa tältä ajalta rahallista tukea, joka turvaa perheen tulot.

Äitiysraha

Lapsen syntymän jälkeen äidin äitiysloma jatkuu noin 3 kuukautta. Äitiysrahaa maksetaan äidille tämän ajan.

Lue lisää äitiysrahasta Kelan sivuilta (selkosuomeksi)

Lue lisää äitiysrahan hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Isyysraha

Isä voi pitää vapaata yhteensä enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Voit olla siitä 1–18 arkipäivää eli 3 viikkoa kotona äidin kanssa samaan aikaan. Jos perhe saa kaksoset, Kela maksaa isyysrahaa 18 arkipäivää lisää.

Loput vapaasta voit pitää sen jälkeen, kun vanhempainrahan saaminen on loppunut. Voit pitää vapaan kerralla tai kahdessa jaksossa.

Jos olet jo pitänyt 18 arkipäivää vapaata, voit vielä pitää 36 arkipäivää. Jos et ole vielä pitänyt yhtään vapaata, voit pitää kerralla kaikki 54 arkipäivää vapaata.

Isyysvapaa pidetään, ennen kuin lapsi on 2 vuotta. Isyysvapaan ajalta saat Kelasta isyysrahaa.

Voit hakea isyysrahan myös takautuvasti. Hae isyysrahaa kuitenkin ennen kuin lapsi täyttää  2 vuotta ja 2 kuukautta.

Lue lisää isyysrahan hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Kysy työpaikalla

Tarkista ennen hakemista, saatko isyysvapaan ajalta palkkaa.

Ilmoita työnantajalle isyysvapaasta 2 kuukautta ennen vapaan alkua. Jos vapaasi on enintään 12 arkipäivää, ilmoita siitä kuukausi etukäteen.

Vanhempainraha

Vanhempainvapaalle voi jäädä jompikumpi vanhemmista. He voivat olla vapaalla myös vuorotellen. Vanhempainvapaa kestää 158 arkipäivää eli noin puoli vuotta.

Kela maksaa vanhempainvapaan ajalta vanhempainrahaa.

Kun vanhempainraha päättyy, lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen. Jos perhe saa kaksoset, Kela maksaa vanhempainrahaa 60 arkipäivää lisää.

Jos äiti huolehtii lapsesta yksin, hän voi olla pidempään vanhempainvapaalla. Hän voi saada 54 arkipäivää lisää, jos vanhempainvapaa on alkanut 1.4.2019 tai sen jälkeen. Lisäksi tämä edellyttää, että lapsella ei ole vahvistettua isää tai toista henkilöä, joka voisi saada isyysrahaa.

Äidin täytyy käydä synnytyksen jälkeen lääkärintarkastuksessa ja toimittaa Kelaan jälkitarkastustodistus. Kela tarvitsee todistuksen, että se voi maksaa vanhempainrahaa.

Hae vanhempainrahaa kuukausi ennen vapaan aloittamista.

Vanhemmat voivat myös tehdä osa-aikatyötä ja hoitaa lasta vuorotellen. Tältä ajalta Kela maksaa osittaista vanhempainrahaa kummallekin vanhemmalle.

Lue lisää vanhempainrahan hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Kuinka paljon tukea saa?

Äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan yleensä työtulojen mukaan. Tuki on aina pienempi kuin palkka. Yleensä se on noin 70 % tuloista.

Arvioi laskurilla, kuinka paljon voit saada tukea (yleissuomeksi).

Tuki maksetaan arkipäiviltä (mukaan lukien lauantait). Jos saat vanhempainvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa tuen työnantajallesi.

Tukeen vaikuttaa myös se, jos olet opiskellut tai ollut sairaana tai työttömänä. Pienin tuki on noin 690 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi opiskelija saa
tämän verran tukea.

Vanhempainpäivärahat ovat verotettavaa tuloa.

Työntekijälle kertyy eläkettä ja vuosilomaa, kun hän on äitiysvapaalla, isyysvapaalla tai vanhempainvapaalla.

Kela-kortti

Kun lapsi syntyy Suomessa, tieto siitä menee sairaalasta väestörekisteriin ja sieltä Kelaan.

Lapsi saa henkilötunnuksen. Kun lapsi on saanut nimen, Kela lähettää kotiin Kela-kortin eli sairausvakuutuskortin.

Lue lisää