Lääkekorvaukset

Kela voi maksaa korvausta reseptilääkkeistä, jotka lääkäri tai sairaanhoitaja on määrännyt sairautesi hoitoon. Korvausta maksetaan sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuu on 50 euroa vuodessa.

Kela ei maksa korvausta kaikista lääkkeistä.

Katso Kelan sivuilta, mitkä lääkkeet ovat korvattavia (yleissuomeksi).

Apteekeissa ja Kelassa on ajantasainen tieto alkuomavastuun määrästä, jonka olet maksanut. Kun alkuomavastuu on täyttynyt, apteekki vähentää lääkkeen hinnasta Kelan maksaman korvauksen. Loppuosan hinnasta maksat itse.

Viitehinta ja lääkkeen vaihtaminen halvempaan

Osa lääkkeistä kuuluu viitehintajärjestelmään. Näille lääkkeille on määrätty viitehintaryhmä ja viitehinta. Lääkkeen myyntihinta voi olla suurempi kuin viitehinta. Kela kuitenkin maksaa korvauksen viitehinnan mukaan.

Samassa viitehintaryhmässä on lääkkeitä, jotka ovat keskenään vaihtokelpoisia.

Voit vaihtaa reseptiin merkityn lääkkeen apteekissa vastaavaan, mutta halvempaan lääkkeeseen. Apteekki ei saa vaihtaa lääkettä, jos lääkkeen määrääjä kieltää vaihtamisen.

Jos lääkkeellä ei ole viitehintaa, saat korvauksen myyntihinnan mukaan.

Miten viitehintajärjestelmä toimii?

Lääkärin määräämä lääke maksaa 30 euroa. Lääke kuuluu viitehintaryhmään, jossa viitehinta on 10 euroa.

Kela maksaa korvausta 40 % viitehinnasta eli 10 eurosta. Korvaus on siis 4 euroa. Maksat itse loput eli 26 euroa.

Apteekissa on kuitenkin tarjolla samanlainen mutta halvempi lääke. Se maksaa vain 10 euroa. Jos vaihdat lääkkeesi siihen, saat 4 euron korvauksen ja maksat itse lääkkeestä vain 6 euroa.

 

Erityiskorvaus

Joistakin lääkkeistä voit saada erityiskorvausta, joka on suurempi kuin peruskorvaus. Sitä saa tiettyjen vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien hoitoon määrätyistä lääkkeistä. Oikeutta erityiskorvaukseen pitää hakea Kelasta. Tarvitset sitä varten lääkärin kirjoittaman B-lausunnon.

Lääkekorvausta voi saada myös joistakin ravintovalmisteista. Korvausta ravintovalmisteista saa esimerkiksi henkilö, joka sairastaa maitoallergiaa tai imeytymishäiriötä. Oikeutta korvaukseen ravintovalmisteista haetaan Kelasta. Tarvitset sitä varten lääkärin kirjoittaman B-lausunnon.

Suuret lääkekulut

Jos joudut ostamaan paljon lääkkeitä, voit saada lisäkorvausta lääkekuluista. Lääkekulujen omavastuu on noin 578 euroa. Kun korvatuista lääkkeistä maksamasi lääkekulut ylittävät tämän summan, saat suoraan apteekissa lisäkorvauksen lääkkeistäsi vuoden loppuun asti.

Lisäkorvaus tarkoittaa sitä, että maksat lääkkeestä vain 2,50 euroa, vaikka se olisi kalliimpi. Voit hakea lisäkorvausta Kelasta myös jälkikäteen.

Voit seurata sinulle vuoden aikana kertyneitä lääkekuluja Kelan asiointipalvelussa (yleissuomeksi).

Lääkkeen ostaminen ulkomailta

Jos aiot ostaa lääkettä toisessa EU-maassa, Eta-maassa tai Sveitsissä, voit pyytää lääkäriltä erikseen lääkemääräyksen, jolla voi ostaa lääkkeen ulkomailta.

Voit hakea korvausta ulkomailla ostetusta lääkkeestä jälkikäteen Kelasta. Korvauksen saaminen edellyttää, että lääke on hyväksytty korvattavaksi Suomessa.

Lue lisää