Kelan tuet lapsiperheelle

Kelan tuen avulla vanhemmat voivat olla kotona lapsensa kanssa tärkeiden ensimmäisten kuukausien aikana. Kela maksaa lapsiperheelle rahallista tukea äidin raskausaikana ja lapsen syntymän jälkeen. Myöhemmin Kela tukee lapsen hoitoa ja korvaa lapsesta aiheutuvia menoja.

Mitä tukia lapsiperhe voi saada?

Kelan tukia lapsiperheille ovat

 • äitiysavustus
 • vanhempainpäivärahat
 • lapsilisä
 • lastenhoidon tuet
 • sairaan tai vammaisen lapsen tuet
 • elatustuki.

Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys tuille, joita ovat

 • äitiysraha
 • erityisäitiysraha
 • isyysraha
 • vanhempainraha.

Lastenhoidon tukia ovat

 • kotihoidon tuki
 • joustava hoitoraha
 • yksityisen hoidon tuki
 • osittainen hoitoraha

Tarkista myös, voitko saada joitain muita Kelan tukia. Muita perheeseen liittyviä Kelan tukia ovat esimerkiksi

 • asumisen tuet
 • sairastamiseen liittyvät korvaukset
 • opiskelijan ja asevelvollisen saamat tuet
 • työttömyysturva.

Kuka voi saada lapsiperheen tukia?

Voit saada Kelasta lapsiperheen tukia, kun kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja asut Suomessa vakinaisesti. Joskus tukia voivat saada myös muut henkilöt, jos he työskentelevät Suomessa.

Jos olet asunut ulkomailla tai olet muuttamassa ulkomaille, tarkista Kelasta, voitko saada Kelan tukia. Muutto Suomeen tai Suomesta pois voi vaikuttaa Kelan maksamiin tukiin.

Kysy lisää lapsiperheiden tuista palvelunumerosta 020 692 206.

Lue lisää