Kelan tuet lapsiperheelle

Kelan tuen avulla vanhemmat voivat olla kotona lapsensa kanssa tärkeiden ensimmäisten kuukausien aikana. Myöhemmin Kela tukee lapsen hoitoa ja korvaa lapsesta aiheutuvia menoja.

Kuka voi saada lapsiperheen tukia?

Voit saada Kelasta lapsiperheen tukia, kun kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja asut Suomessa vakinaisesti. Joskus tukia voivat saada myös muut henkilöt, jos he työskentelevät Suomessa.

Jos olet asunut ulkomailla tai olet muuttamassa ulkomaille, tarkista Kelasta, voitko saada Kelan tukia. Muutto Suomeen tai Suomesta pois voi vaikuttaa Kelan maksamiin tukiin.

Kysy lisää lapsiperheiden tuista palvelunumerosta 020 692 206.

Mitä tukia lapsiperhe voi saada?

Kelan tukia lapsiperheille ovat

 • äitiysavustus
 • vanhempainpäivärahat
  • äitiysraha
  • erityisäitiysraha
  • isyysraha
  • vanhempainraha
 • lapsilisä
 • lastenhoidon tuet
  • kotihoidon tuki
  • joustava hoitoraha
  • yksityisen hoidon tuki
  • osittainen hoitoraha
 • sairaan tai vammaisen lapsen tuet
 • elatustuki.

Vanhempainpäivärahat uudistuvat

Vanhempainpäivärahoja koskeva laki muuttuu syksyllä 2022. Samalla muuttuvat Kelan tukien nimet. Jos lapsesi laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, vanhempainpäivärahat ovat

 • raskausraha
 • erityisraskausraha
 • vanhempainraha.

Nämä uudet tuet korvaavat äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhan lain mukaisen vanhempainrahan. Kela maksaa vanhan lain mukaisia tukia vain vanhemmille, joiden lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022.

Lapsiperhe voi saada myös muita tukia

Tarkista myös, voitko saada joitain muita Kelan tukia. Muita perheeseen liittyviä Kelan tukia ovat esimerkiksi

 • asumisen tuet
 • sairastamiseen liittyvät korvaukset
 • opiskelijan ja asevelvollisen saamat tuet
 • työttömyysturva.

Lue lisää