Lastenhoidon tuet perhevapaiden jälkeen

Vanhempainvapaan jälkeen voit

  • hoitaa lasta kotona ja saada kotihoidon tukea
  • järjestää lapselle yksityisen varhaiskasvatuksen ja saada kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea
  • tehdä töitä enintään 30 tuntia viikossa ja saada joustavaa hoitorahaa
  • laittaa lapsen kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Hoitovapaa

Vanhempainvapaan jälkeen jompikumpi vanhemmista voi jäädä hoitamaan lasta palkattomalle hoitovapaalle siihen asti, kun lapsi täyttää 3 vuotta.

Ilmoita työnantajalle hoitovapaasta viimeistään 2 kuukautta ennen sen alkamista.

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan muualla kuin kunnan varhaiskasvatuksessa, esimerkiksi kotona. Hoitaja voi olla lapsen vanhempi tai joku muu, esimerkiksi isovanhempi tai palkattu hoitaja.

Kotihoidon aloitusaika muuttuu

Perhevapaauudistus vaikuttaa myös kotihoidon tukeen, jos saatte lapsesta uuden lain mukaisia tukia. Uuden lain mukaan voit aloittaa hoitovapaan ja saada kotihoidon tukea jo,
kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää. Silloin lapsi on noin 6 kuukauden ikäinen.

Kotihoidon tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tukeen kuuluvat hoitoraha ja hoitolisä. Kotikuntasi saattaa maksaa lisäksi kuntalisää. Hoitoraha on

  • noin 350 euroa kuukaudessa yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta
  • noin 105 euroa kuukaudessa jokaisesta muusta perheen alle 3-vuotiaasta lapsesta
  • noin 67 euroa kuukaudessa jokaisesta yli 3-vuotiaasta mutta alle kouluikäisestä lapsesta.

Hoitolisää saa vain yhdestä lapsesta, ja se on enintään noin 187 euroa kuukaudessa. Hoitolisän määrä riippuu vanhempien tuloista. Jotkin kunnat maksavat kotihoidon tuen lisäksi kuntalisää. Kysy kotikunnastasi tai Kelasta, saatko kuntalisää.

Kotihoidon tuesta menee veroa.

Yksityisen hoidon tuki

Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuspaikka. Yksityisen hoidon tukea voi saada, jos lapsi on täyttänyt 9 kuukautta, mutta on alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan varhaiskasvatuksessa.

Yksityisen hoidon tukeen kuuluvat hoitoraha ja hoitolisä. Kotikuntasi saattaa maksaa lisäksi kuntalisää.

Hoitoraha on noin 178 euroa kuukaudessa. Jos lapsi on esiopetusikäinen ja varhaiskasvatuksessa osa-aikaisesti, hoitoraha on noin 66 euroa kuukaudessa.

Hoitorahan lisäksi voit saada hoitolisää enintään noin 150 euroa kuukaudessa. Hoitolisän määrä riippuu tuloista. Jos saat pienempää hoitorahaa, myös hoitolisä on pienempi.

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen palkatulle hoitajalle tai varhaiskasvatuspaikalle. Yksityisen hoidon tuesta menee veroa.

Joustava hoitoraha

Voit saada joustavaa hoitorahaa, jos teet töitä enintään 30 tuntia viikossa ja hoidat muun aikaa lastasi. Kela maksaa joustavaa hoitorahaa alle 3-vuotiaasta lapsesta.

Joustavaa hoitorahaa voidaan maksaa kummallekin vanhemmalle. Tällöin kummankin vanhemman täytyy tehdä tavallista lyhyempää työaikaa. Heidän täytyy hoitaa lasta eri aikaan tai eri päivinä.

Joustavaa hoitorahaa maksetaan työajan mukaan. Hoitoraha voi olla joko noin 250 euroa kuukaudessa tai noin 167 euroa kuukaudessa sen mukaan, kuinka paljon keskimäärin työskentelet viikossa.

Kela maksaa joustavaa hoitorahaa kerrallaan vain yhdestä lapsesta. Joustavasta hoitorahasta menee veroa.

Osittainen hoitoraha

Voit saada osittaista hoitorahaa, jos teet töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi. Kela maksaa osittaista hoitorahaa koulussa 1. ja 2. luokalla olevasta lapsesta.

Osittainen hoitoraha on noin 98 euroa kuukaudessa. Siitä menee veroa.