Lastenhoidon tuet

Vanhempainvapaan jälkeen voit

  • hoitaa lasta kotona ja saada kotihoidon tukea
  • järjestää lapselle yksityisen päivähoidon ja saada kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea
  • tehdä töitä enintään 30 tuntia viikossa ja saada joustavaa hoitorahaa
  • laittaa lapsen kunnalliseen päivähoitoon.

Hoitovapaa

Vanhempainvapaan jälkeen jompikumpi vanhemmista voi jäädä hoitamaan lasta palkattomalle hoitovapaalle siihen asti, kun lapsi täyttää 3 vuotta.

Ilmoita työnantajalle hoitovapaasta viimeistään 2 kuukautta ennen sen alkamista.

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan muualla kuin kunnan päivähoidossa, esimerkiksi kotona. Hoitaja voi olla lapsen vanhempi tai joku muu, esimerkiksi isovanhempi tai palkattu hoitaja. Kotihoidon tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan päivähoidossa.

Kotihoidon tukeen kuuluvat hoitoraha ja hoitolisä.

Hoitoraha on:

  • noin 343 e/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta
  • noin 103 e/kk jokaisesta muusta perheen alle 3-vuotiaasta lapsesta
  • noin 66 e/kk jokaisesta yli 3-vuotiaasta, mutta alle kouluikäisestä lapsesta.

Hoitolisää saa vain yhdestä lapsesta, ja se on enintään noin 184 e/kk. Hoitolisän määrä riippuu vanhempien tuloista.

Kotihoidon tuesta menee veroa.

Jotkin kunnat maksavat kotihoidon tuen lisäksi kuntalisää. Kysy kotikunnastasi tai Kelasta, saatko kuntalisää.

Lue lisää kotihoidon tuen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Yksityisen hoidon tuki

Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen päivähoitopaikka. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan päivähoidossa.

Yksityisen hoidon tukeen kuuluvat hoitoraha ja hoitolisä. Kotikuntasi saattaa maksaa lisäksi kuntalisää.

Hoitoraha on noin 175 e/kk. Jos lapsi on esiopetusikäinen ja päivähoidossa osa-aikaisesti, hoitoraha on noin 64 euroa kuukaudessa.

Hoitorahan lisäksi voit saada hoitolisää enintään noin 147 e/kk. Hoitolisän määrä riippuu tuloista. Jos saat pienempää hoitorahaa, myös hoitolisä on pienempi.

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen palkatulle hoitajalle tai päivähoitopaikalle. Yksityisen hoidon tuesta menee veroa.

Arvioi laskurilla, kuinka paljon voit saada kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea (yleissuomeksi).

Lue lisää yksityisen hoidon tuen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Joustava hoitoraha

Voit saada joustavaa hoitorahaa, jos teet töitä enintään 30 tuntia viikossa ja hoidat muun aikaa lastasi. Kela maksaa joustavaa hoitorahaa alle 3-vuotiaasta lapsesta.

Joustavaa hoitorahaa voidaan maksaa kummallekin vanhemmalle. Tällöin kummankin vanhemman täytyy tehdä tavallista lyhyempää työaikaa. Heidän täytyy hoitaa lasta eri aikaan tai eri päivinä.

Joustavaa hoitorahaa maksetaan työajan mukaan. Hoitoraha voi olla joko noin 244 e/kk tai noin 163 e/kk sen mukaan, kuinka paljon keskimäärin työskentelet viikossa.

Varmista työaikaa koskevat rajat (yleissuomeksi).

Kela maksaa joustavaa hoitorahaa kerrallaan vain yhdestä lapsesta. Joustavasta hoitorahasta menee veroa.

Lue lisää joustavan hoitorahan hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Osittainen hoitoraha

Voit saada osittaista hoitorahaa, kun teet töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi.

Kela maksaa osittaista hoitorahaa koulussa 1. ja 2. luokalla olevasta lapsesta.

Osittainen hoitoraha on noin 98 e/kk. Siitä menee veroa.

Lue lisää osittaisen hoitorahan hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi).