Muut kuin työntekijät

Perheenjäsenet

Jos muutat ulkomaille perheenjäsenesi mukana ja aiot asua ulkomailla enintään 6 kuukautta, sinulla on yleensä oikeus Kelan tukiin.

Jos muutat esimerkiksi opiskelijan, lähetetyn työntekijän, valtion virassa työskentelevän tai kehitysyhteistyötä tekevän henkilön perheenjäsenenä, voit saada Kelasta tukia, vaikka asuisit ulkomailla yli 6 kuukautta. Sinun täytyy ilmoittaa ulkomaan oleskelusta Kelaan.

Jos muutat EU-maahan ja työskentelet siellä, selvitä Kelasta, voitko saada Kelan tukia.

Opiskelijat ja tutkijat

Sinulla on oikeus Kelan tukiin, vaikka opiskelisit ulkomailla yli 6 kuukautta.

Jos opiskelusi kestää yli 6 kuukautta ja saat Kelasta opintorahaa, Kela tutkii, onko sinulla oikeus muihin Kelan tukiin. Jos et saa Kelasta opintorahaa, ilmoita ulkomaan opinnoista Kelaan.

Jos teet paljon töitä opintojesi ohessa, et välttämättä saa Kelan tukia. Näin on varsinkin silloin, jos oleskelet EU-maassa.

Muista ilmoittaa Kelaan työstä, jota teet toisessa EU-maassa. Ota myös selvää työskentelymaasi sosiaaliturvan ehdoista.