Muut tuet eläkkeensaajalle

Kela maksaa eläkkeensaajalle seuraavia tukia

 • lapsikorotus
 • eläkkeensaajan asumistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki
 • rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä
 • toimeentulotuki.

Sinun ei tarvitse maksaa veroa näistä tuista.

Lapsikorotus

Jos olet eläkkeellä ja kotonasi asuu alle 16-vuotias lapsi, voit hakea Kelasta lapsikorotusta. Sitä saa omista ja puolison lapsista.

Lapsikorotus on noin 22 e/kk lasta kohden. Saat lapsikorotusta myös silloin, jos lapsesi asuu muualla, mutta huolehdit hänen toimeentulostaan vähintään elatustuen määrän (noin 167 e/kk).

Voit saada lapsikorotuksen, vaikka et saisi kansaneläkettä. Myös muut eläkkeet voivat oikeuttaa lapsikorotukseen.

Lue lisää lapsikorotuksen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Eläkkeensaajan asumistuki

Voit saada Kelasta eläkkeensaajan asumistukea, jos et voi saada yleistä asumistukea. Edellytys on, että tulosi ovat pienet ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen. Kela voi maksaa tuen myös vuokranantajalle.

Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta eläkkeensaajan asumistukeen, jos saat pelkästään esimerkiksi jotain seuraavista:

 • osatyökyvyttömyyseläkettä
 • osa-aikaeläkettä
 • osittaista varhennettua vanhuuseläkettä.

Voit hakea eläkkeensaajan asumistukea:

 • jos asut yksin
 • jos asut puolisosi kanssa tai
 • jos muutkin asunnossa asuvat saavat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.

Jos molemmat puolisot saavat eläkettä, he hakevat yhteisen asumistuen. Tuki maksetaan heille puoliksi. Muissa tapauksissa selvitä, voitko saada yleistä asumistukea.

Lue lisää eläkkeensaajan asumistuen hakemisesta Kelan sivuilla (yleissuomeksi)

Kysy lisää eläkkeistä palvelunumerosta 020 692 202.

Eläkettä saavan hoitotuki

Jos toimintakykysi on heikentynyt sairauden tai vamman takia, voit saada Kelasta hoitotukea. Se korvaa myös sairaudesta tai vammasta aiheutuvia kustannuksia.

Voit saada hoitotukea, jos kykysi huolehtia itsestäsi on heikentynyt vuoden ajan. Se tarkoittaa, että tarvitset apua tai hoitoa päivittäisissä toimissasi tai sairaudestasi aiheutuu erityisiä kustannuksia.

Et voi saada eläkettä saavan hoitotukea, jos saat

 • osatyökyvyttömyyseläkettä
 • osa-aikaeläkettä
 • osittaista varhennettua vanhuuseläkettä.

Silloin voit hakea Kelasta vammaistukea.

Hoitotukea maksetaan eri määrä avuntarpeen ja kustannusten mukaan:

 • Perushoitotuki on noin 71 e/kk.
 • Korotettu hoitotuki on noin 155 e/kk.
 • Ylin hoitotuki on noin 328 e/kk.

Kela maksaa hoitotukeen veteraanilisää noin 107 e/kk niille veteraaneille, jotka saavat ylimääräistä rintamalisä ja eläkettä saavan korotettua tai ylintä hoitotukea.

Tulosi tai omaisuutesi eivät vaikuta hoitotuen saamiseen. Hoitotuki myönnetään joko toistaiseksi tai määräajaksi.

Lue lisää eläkettä saavan hoitotuen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä

Kela maksaa rintamalisää miehelle tai naiselle, jolla on jokin seuraavista tunnuksista:

 • rintamasotilastunnus
 • rintamapalvelustunnus
 • rintamatunnus.

Tunnuksia ei voi enää hakea.

Rintamalisää saavat myös henkilöt, joilla on todistus osallistumisesta miinanraivaustehtäviin vuosina 1945–1952.

Rintamalisä on noin 50 e/kk. Tulot tai omaisuus eivät vaikuta rintamalisään.

Kela maksaa myös ylimääräistä rintamalisää niille, jotka saavat rintamalisää ja kansaneläkettä. Suurin ylimääräinen rintamalisä on noin 257 e/kk.