Muut tuet eläkkeensaajalle

Kela maksaa eläkkeensaajalle seuraavia tukia:

 • lapsikorotus
 • eläkkeensaajan asumistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki
 • rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä
 • toimeentulotuki.

Näistä tuista ei mene veroa.

Lapsikorotus

Jos olet eläkkeellä ja asut alle 16-vuotiaan lapsen kanssa, voit hakea Kelasta lapsikorotusta. Sitä saa omista ja puolison lapsista.

Lapsikorotus on noin 24 euroa kuukaudessa lasta kohden. Saat lapsikorotusta myös silloin, jos lapsesi asuu muualla, mutta huolehdit hänen toimeentulostaan vähintään elatustuen määrän verran (noin 167 euroa kuukaudessa).

Voit saada lapsikorotuksen, vaikka et saisi kansaneläkettä. Myös muut eläkkeet voivat oikeuttaa lapsikorotukseen.

Lue lisää lapsikorotuksen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Eläkkeensaajan asumistuki

Voit saada Kelasta eläkkeensaajan asumistukea, jos et voi saada yleistä asumistukea. Edellytys on, että tulosi ovat pienet ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen. Kela voi maksaa tuen myös vuokranantajalle.

Et voi saada eläkkeensaajan asumistukea, jos saat pelkästään esimerkiksi jotain seuraavista:

 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • osittaista varhennettua vanhuuseläke.

Voit hakea eläkkeensaajan asumistukea

 • jos asut yksin
 • jos asut puolisosi kanssa
 • jos muutkin asunnossa asuvat saavat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.

Jos sinä ja puolisosi saatte eläkettä, hakekaa asumistukea yhteisellä hakemuksella. Asumistuki maksetaan teille puoliksi.

Muissa tapauksissa selvitä, voitko saada yleistä asumistukea. Yleisestä asumistuesta voit kysyä Kelan palvelunumerosta 020 692 210.

Lue lisää eläkkeensaajan asumistuen hakemisesta Kelan sivuilla (yleissuomeksi).

Eläkkeensaajan asumistuesta voit kysyä palvelunumerosta 020 692 202.

Eläkettä saavan hoitotuki

Jos toimintakykysi on heikentynyt sairauden tai vamman takia, voit saada Kelasta hoitotukea. Se korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat sairaudesta tai vammasta.

Voit saada hoitotukea, jos kykysi huolehtia itsestäsi on heikentynyt vuoden ajan. Se tarkoittaa, että tarvitset apua tai hoitoa päivittäisissä toimissasi.

Et voi saada eläkettä saavan hoitotukea, jos saat jotakin näistä eläkkeistä:

 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • osittaista varhennettua vanhuuseläke.

Sen sijaan voit hakea Kelasta vammaistukea.

Hoitotukea maksetaan eri määrä avuntarpeen ja kustannusten mukaan:

 • Perushoitotuki on noin 76 euroa kuukaudessa.
 • Korotettu hoitotuki on noin 165 euroa kuukaudessa.
 • Ylin hoitotuki on noin 348 euroa kuukaudessa.

Kela maksaa hoitotukeen veteraanilisää noin 114 euroa kuukaudessa niille veteraaneille, jotka saavat ylimääräistä rintamalisää ja eläkettä saavan korotettua tai ylintä hoitotukea.

Tulosi tai omaisuutesi eivät vaikuta hoitotuen saamiseen. Hoitotuki myönnetään joko toistaiseksi tai määräajaksi.

Lue lisää eläkettä saavan hoitotuen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä

Saat Kelasta rintamalisää, jos sinulla on jokin seuraavista tunnuksista:

 • rintamasotilastunnus
 • rintamapalvelustunnus
 • rintamatunnus.

Tunnuksia ei voi enää hakea.

Rintamalisää saavat myös henkilöt, jotka ovat osallistuneet miinanraivaustehtäviin vuosina 1945–1952.

Rintamalisä on noin 133 euroa kuukaudessa. Tulot tai omaisuus eivät vaikuta rintamalisään.

Kela maksaa myös ylimääräistä rintamalisää niille, jotka saavat rintamalisää ja kansaneläkettä. Suurin ylimääräinen rintamalisä on noin 273 euroa kuukaudessa.