Kelan tukiin liittyviä ehtoja

Voit saada Kelan tukia yleensä siitä päivästä lähtien, kun muutat Suomeen.

Joitakin tukia maksetaan kuitenkin vain niille, jotka ovat asuneet Suomessa tietyn ajan ennen tuen myöntämistä.

Näitä tukia ovat esimerkiksi

  • äitiysraha, isyysraha ja vanhempainraha
  • Kelan maksama työttömyysturvan peruspäiväraha
  • Kelan eläkkeet
  • yli 16-vuotiaan vammaistuki.

Joidenkin tukien myöntämisessä Kela ottaa huomioon ajat, jolloin olet ollut sairausvakuutettu toisessa EU-maassa, Eta-maassa tai Sveitsissä.

Voit esimerkiksi saada äitiysrahaa, kun olet työskennellyt Suomessa tai asunut Suomessa pysyvästi 180 päivää juuri ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Tähän aikaan voidaan hyväksyä myös aika, jolloin olet asunut ja ollut sairausvakuutettu toisessa EU-maassa, Eta-maassa tai Sveitsissä.

Tarkista Kelasta, milloin voit saada Kelan tukea. Kysy lisää palvelunumerosta 020 634 0200.