Kelan tuet opiskelijalle

Kela voi myöntää opiskelijalle opintotukea.

Opintotukeen kuuluvat

 • opintoraha
 • opintorahan huoltajakorotus
 • opintorahan oppimateriaalilisä
 • opintolainan valtiontakaus
 • asumislisä.

Opintotuen asumislisää voi saada vain, jos opiskelee esimerkiksi kansanopistossa tai ulkomailla. Suomessa asuva opiskelija voi sen sijaan saada yleistä asumistukea.

Lue lisää yleisestä asumistuesta Kelan sivuilta (selkosuomeksi)

Muita Kelan maksamia tukia opiskelijalle ovat esimerkiksi

 • koulumatkatuki
 • opintolainahyvitys
 • ateriatuki.

Kuka saa opintotukea?

Voit hakea opintotukea, kun aloitat opinnot peruskoulun jälkeen.

Omat tulot ja joskus myös vanhempien tulot voivat vaikuttaa opintotuen saamiseen.

Voit saada opintotukea, jos opiskelet

 • lukiossa
 • ammatillisessa oppilaitoksessa
 • korkeakoulussa.

Aikuislukiolaisista opintotukea voivat saada vain ne, jotka suorittavat yhdistelmätutkintoa.

Opiskelun pitää olla päätoimista.

Jos tulet ulkomailta Suomeen opiskelemaan, et yleensä voi saada opintotukea.

Jos opiskelet ulkomailla, voit saada opintotukea Suomesta. Sinulla pitää kuitenkin olla esimerkiksi asumisen tai perhesuhteiden takia kiinteät siteet Suomeen.

Kuka ei saa opintotukea?

Et voi saada opintotukea, jos saat esimerkiksi seuraavia tukia:

 • opintotukea ulkomailta
 • työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea
 • sairauspäivärahaa
 • aikuiskoulutustukea (voit saada sen lisäksi opintolainan valtiontakauksen)
 • vuorotteluvapaakorvausta
 • kuntoutusrahaa opintoihisi
 • eläkettä (ei koske perhe-eläkettä).

Et saa opintotukea myöskään, jos

 • olet työvoimakoulutuksessa
 • olet oppisopimuskoulutuksessa
 • suoritat ase- tai siviilipalvelusta.

Sairastuminen

Jos sairastut kesken opintojen, voit jäädä sairauslomalle ja hakea Kelasta sairauspäivärahaa. Jos sinulle myönnetään sairauspäiväraha, Kela lakkauttaa opintotukesi automaattisesti.

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan sivuilta (selkosuomeksi).

Armeija ja siviilipalvelus

Et voi saada opintotukea armeijan tai siviilipalveluksen aikana. Jos saat opintotukea, kun menet armeijaan tai siviilipalvelukseen, se pitää lakkauttaa. Voit hakea tukea uudelleen, kun jatkat opintoja.

Voit lakkauttaa opintotuen ja hakea sitä uudelleen Kelan asiointipalvelussa (yleissuomeksi).

Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle

Kela voi myöntää opintotukea lukio-opintoihin ja ammatilliseen koulutukseen. Aikuislukiossa voit saada opiskeluun tukea vain, jos suoritat yhdistelmätutkintoa.

Voit saada tukea myös muihin opintoihin, esimerkiksi

 • opintoihin kansanopistossa tai urheiluopistossa
 • valmentavaan koulutukseen
 • maahanmuuttajien lukioon valmistavaan koulutukseen
 • aikuisten perusopetukseen.

Saat opintotukea määräajan. Lukio-opintoihin tuki myönnetään aluksi 3 vuodeksi. Ammatillisissa opinnoissa tuki myönnetään opintojen laajuutta vastaavaksi ajaksi. Jos opintosi jatkuvat sen jälkeen, sinun pitää hakea lisäajalle tukea erikseen.

Jos valmistut suunniteltua aikaisemmin tai keskeytät opintosi, muista lakkauttaa opintotuki.

Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Voit saada opintotukea, kun suoritat

 • korkeakoulututkintoa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa
 • maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin valmistavaa koulutusta
 • erillistä ammatillista täydennyskoulutusta
 • erillistä arvosanaa tai opintokokonaisuutta korkeakoulututkinnon jälkeen.

Opintojesi laajuus vaikuttaa siihen, kauanko voit saada opintotukea. Yhden lukuvuoden aikana opintotukea maksetaan yleensä 9 kuukaudelta.

Jotta voit saada opintotukea, opintojen pitää edistyä. Kela seuraa opintojen edistymistä.

Kuinka paljon opintotukea saa?

Opiskelija, jolla ei ole lapsia, voi saada opintorahaa ja opintolainaa enintään noin 900 euroa kuukaudessa. Lisäksi opiskelija voi saada yleistä asumistukea.

Kysy lisää opiskelijoiden ja asevelvollisten tuista palvelunumerosta 020 692 209.

Lue lisää