Kelan tuet opiskelijalle

Kela voi myöntää opiskelijalle opintotukea.

Opintotukeen kuuluvat

 • opintoraha
 • opintorahan huoltajakorotus
 • opintorahan oppimateriaalilisä
 • opintolainan valtiontakaus
 • asumislisä.

Opintotuen asumislisää voi saada vain, jos opiskelee esimerkiksi kansanopistossa tai ulkomailla. Suomessa asuva opiskelija voi saada yleistä asumistukea.

Lue lisää yleisestä asumistuesta Kelan sivuilta (selkosuomeksi)

Muita Kelan maksamia tukia opiskelijalle ovat esimerkiksi

 • koulumatkatuki
 • opintolainahyvitys
 • ateriatuki.

Oppivelvollisuus laajenee

Oppivelvollisuus laajenee, ja jokaisen täytyy opiskella peruskoulun jälkeen. Aiemmin oppivelvollisuus päättyi peruskouluun.

Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee ensimmäisenä nuoria, jotka päättävät peruskoulun vuonna 2021 ja ovat syntyneet vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia nuorille, joita laajennettu oppivelvollisuus koskee. Toisen asteen opintoja ovat esimerkiksi lukio-opinnot ja opinnot ammatillisessa oppilaitoksessa.

Muutos vaikuttaa opintotuen oppimateriaalilisään ja koulumatkatukeen 1.8.2021 alkaen.

Kuka saa opintotukea?

Voit hakea opintotukea, kun aloitat opinnot peruskoulun jälkeen.

Omat tulot ja joskus myös vanhempien tulot voivat vaikuttaa opintotuen saamiseen.

Voit saada opintotukea, jos opiskelet

 • lukiossa
 • ammatillisessa oppilaitoksessa
 • korkeakoulussa
 • kansanopistossa.

Aikuislukiolaisista opintotukea voivat saada vain ne, joilla on oikeus maksuttomaan koulutukseen tai jotka suorittavat yhdistelmätutkintoa.

Yhdistelmätutkinto tarkoittaa, että suoritat samaan aikaan ammatillista perustutkintoa ja lukiota.

Kenellä on oikeus maksuttomaan koulutukseen?

Sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, jos täytät molemmat seuraavat ehdot:

 • Päätät peruskoulusi vuonna 2021 tai sen jälkeen.
 • Olet syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Kaikki koulutukset eivät  ole maksuttomia, vaikka täyttäisit ehdot. Tarkista oppilaitoksestasi, onko koulutuksesi maksutonta.  

 

Jos tulet ulkomailta Suomeen opiskelemaan, et yleensä voi saada opintotukea.

Jos opiskelet ulkomailla, voit saada opintotukea Suomesta. Sinulla täytyy kuitenkin olla esimerkiksi kiinteät siteet Suomeen.

Kuka ei saa opintotukea?

Et voi saada opintotukea, jos saat esimerkiksi seuraavia tukia:

 • työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea
 • sairauspäivärahaa
 • kuntoutusrahaa opintoihisi
 • eläkettä (ei koske perhe-eläkettä)
 • vuorotteluvapaakorvausta
 • opintotukea ulkomailta
 • aikuiskoulutustukea.

Jos saat aikuiskoulutustukea, voit kuitenkin saada opintolainan valtiontakauksen.

Et saa opintotukea myöskään, jos

 • olet työvoimakoulutuksessa
 • olet oppisopimuskoulutuksessa
 • olet armeijassa tai siviilipalveluksessa.

Sairastuminen

Jos sairastut kesken opintojen, voit jäädä sairauslomalle ja hakea Kelasta sairauspäivärahaa. Jos sinulle myönnetään sairauspäiväraha, Kela lopettaa opintotukesi automaattisesti.

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan sivuilta (selkosuomeksi).

Armeija ja siviilipalvelus

Et voi saada opintotukea armeijan tai siviilipalveluksen aikana. Jos saat opintotukea ja aloitat armeijan tai siviilipalveluksen, Kela lopettaa opintotukesi. Voit hakea tukea uudelleen, kun jatkat opintoja.

Voit lakkauttaa opintotuen ja hakea sitä uudelleen Kelan asiointipalvelussa (yleissuomeksi).

Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle

Kela voi myöntää opintotukea lukio-opintoihin ja ammatilliseen koulutukseen. Aikuislukiossa voit saada tukea vain, jos sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen tai suoritat yhdistelmätutkintoa.

Voit saada tukea myös muihin opintoihin, esimerkiksi

 • opintoihin kansanopistossa tai urheiluopistossa
 • valmentavaan koulutukseen
 • lukioon valmistavaan koulutukseen
 • aikuisten perusopetukseen.

Saat opintotukea määräajan. Lukio-opintoihin tuki myönnetään aluksi kolmannen opiskeluvuoden loppuun. Ammatillisissa opinnoissa tuki myönnetään opintojen laajuutta vastaavaksi ajaksi. Jos opintosi jatkuvat sen jälkeen, sinun täytyy hakea lisäajalle tukea erikseen.

Jos valmistut suunniteltua aikaisemmin tai keskeytät opintosi, muista ilmoittaa asiasta Kelaan.

Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Voit saada opintotukea, kun suoritat

 • korkeakoulututkintoa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa
 • ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa, maahanmuuttajille tarkoitettua koulutusta
 • erillistä arvosanaa tai opintokokonaisuutta korkeakoulututkinnon jälkeen.

Opintojesi laajuus vaikuttaa siihen, kauanko voit saada opintotukea. Yhden lukuvuoden aikana opintotukea maksetaan yleensä 9 kuukaudelta.

Jotta voit saada opintotukea, opintojen täytyy edistyä. Kela seuraa opintojen edistymistä.

Kuinka paljon opintotukea saa?

Jos opiskelijalla ei ole lapsia, hän voi saada opintorahaa ja opintolainaa enintään noin 900 euroa kuukaudessa. Tästä summasta noin 250 euroa on opintorahaa ja 650 euroa on opintolainaa.

Jos opiskelijalla on lapsia, hän voi saada opintorahaan korotuksen.

Lisäksi opiskelija voi saada yleistä asumistukea.

Kysy lisää opiskelijoiden ja asevelvollisten tuista palvelunumerosta 020 692 209.

Lue lisää