Perhe-eläke

Lähiomaisen kuolema muuttaa perheen toimeentuloa. Perhe-eläke turvaa lesken ja lapsen toimeentuloa, jos puoliso tai lapsen vanhempi kuolee.

Perhe-eläkkeitä ovat leskeneläke ja lapseneläke.

Kelasta perhe-eläkettä saavat

  • alle 65-vuotias leski
  • alle 18-vuotias lapsi, jonka vanhempi tai huoltaja on kuollut.

Jos lapsi opiskelee, hän voi saada perhe-eläkettä 21-vuotiaaksi saakka.

Kelan maksaman perhe-eläkkeen lisäksi voit saada perhe-eläkettä kuolleen omaisesi työeläkelaitoksesta. Tietoja saat työeläkelaitoksesta tai Eläketurvakeskuksesta. Maanviljelijöillä ja yrittäjillä on omat eläkevakuutukset.

Jos omainen on asunut tai työskennellyt ulkomailla, perhe voi saada eläkettä myös ulkomailta.

Jos omainen on ollut työelämässä, leski ja lapsi voivat saada myös kertakorvauksen ryhmähenkivakuutuksesta. Lisätietoja saat omaisesi työpaikasta.

Jos omainen on kuollut tapaturmassa tai liikenneonnettomuudessa, leski ja lapsi voivat saada perhe-eläkettä myös tapaturmavakuutuksesta tai liikennevakuutuksesta. Lisätietoja saat vakuutusyhtiöstä.

Muut perhe-eläkkeet ja korvaukset voivat vaikuttaa Kelan maksamiin eläkkeisiin ja asumistukeen. Perhe-eläkkeistä menee veroa.

Kysy lisää palvelunumerosta 020 692 208.

Leskeneläke

Kela maksaa leskeneläkettä vain alle 65-vuotiaalle leskelle. Leskeneläkkeeseen kuuluu alkueläke ja mahdollinen jatkoeläke. Jos tulosi ovat pienet, voit hakea myös asumistukea.

Voit saada leskeneläkettä, jos olit puolisosi kanssa naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Avopuoliso ei voi saada leskeneläkettä, mutta yhteiset lapset voivat saada lapseneläkettä.

Jos teillä ei ole yhteisiä lapsia, voit saada leskeneläkettä vain, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Olit vähintään 50-vuotias, kun puolisosi kuoli.
  • Olit alle 50-vuotias ja puolisosi alle 65-vuotias, kun menitte naimisiin tai rekisteröitte parisuhteenne.
  • Avioliitto tai rekisteröity parisuhde kesti vähintään 5 vuotta.

Puolison kuoleman jälkeen Kela maksaa alkueläkettä 329 e/kk. Alkueläkettä maksetaan 6 kuukautta.

Alkueläkkeen jälkeen voit saada jatkoeläkettä. Se koostuu perusmäärästä ja täydennysmäärästä. Perusmäärä on noin 103 e/kk. Saat sen vain, jos sinulla on huollettavana sinun tai puolisosi alle 18-vuotias lapsi. Täydennysmäärän saamiseen vaikuttavat lähes kaikki tulosi. Täysi täydennysmäärä on noin 534 e/kk. Jos menet uudelleen naimisiin, täysi täydennysmäärä on noin 462 euroa kuukaudessa.

Eläkkeen määrä voi olla pienempi, jos puolisosi on asunut ulkomailla.

Lue lisää leskeneläkkeen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Jos menet uudelleen naimisiin

Jos menet uudelleen naimisiin ennen kuin täytät 50 vuotta, Kela lopettaa leskeneläkkeen maksamisen. Silloin saat kuitenkin kerralla rahamäärän, joka vastaa 3 vuoden eläkettä. Edellytys on, että olet saanut leskeneläkettä vähintään 1 vuoden ajan.

Lapseneläke

Jos lapsen vanhempi kuolee, Kela maksaa lapselle lapseneläkettä. Vanhempi tarkoittaa ihmistä,joka on asunut lapsen kanssa ja huolehtinut hänestä.Vanhempi voi olla äiti, isä tai muu henkilö.

Kela maksaa lapseneläkettä siihen saakka, että lapsi täyttää 18 vuotta. Jos lapsi opiskelee, eläke voi jatkua 21-vuotiaaksi saakka. Myös kuolleen vanhemman työeläkelaitos maksaa lapseneläkettä.

Kelan maksaman lapseneläkkeen perusmäärä on noin 60 e/kk. Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet, lapsi saa noin 120 e/kk.

Alle 18-vuotias lapsi voi saada lisäksi täydennysmäärän, johon vaikuttavat hänen saamansa muut perhe-eläkkeet. Täydennysmäärä on enintään noin 91 e/kk.

Lue lisää lapseneläkkeen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi).