Jos sairastut

Jos sairastut tai jos sinulla on vamma, voit saada Kelasta rahallista tukea. Jos sairaus tai vamma vaikuttaa kykyysi pärjätä arjessa tai tehdä töitä, voit saada Kelasta kuntoutusta.

Kela korvaa muun muassa osan seuraavista kuluista:

  • reseptilääkkeet, jotka kuuluvat korvattaviin lääkkeisiin
  • yksityisen lääkärin palkkiot
  • yksityisen hammaslääkärin palkkiot
  • matkat sairaanhoitoon, tutkimukseen tai kuntoutukseen.

Lisäksi Kela korvaa ansiotulojen menetystä, joka johtuu omasta sairaudesta tai sairaan lapsen hoitamisesta.

Kela ei korvaa hoitoa julkisessa terveydenhuollossa eli hoitoa terveyskeskuksessa tai sairaalassa.

Jos olet töissä, voit käydä työterveyshuollossa, jonka työnantaja järjestää. Lisäksi vakuutusyhtiöt myyvät yksityisiä sairausvakuutuksia sairastumisen varalle.

Jos lapsi sairastuu

Jos lapsesi sairastuu, voit viedä hänet terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkärille.

Kela korvaa osan yksityisen lääkärin maksuista. Lisäksi Kela korvaa osan lääkkeiden hinnasta. Terveyskeskuksen hoitoja Kela ei korvaa.

Jos alle 10-vuotias lapsesi sairastuu esimerkiksi flunssaan, voit jäädä pois töistä hoitamaan häntä. Sitä kutsutaan tilapäiseksi hoitovapaaksi. Tilapäinen hoitovapaa on enintään 4 päivää. Työnantajat maksavat  tilapäisen hoitovapaan ajalta palkkaa. Kela ei maksa tukea tältä ajalta.

Erityishoitoraha

Jos hoidat sairasta tai vammaista alle 16-vuotiasta lasta, voit hakea Kelasta erityishoitorahaa. Voit saada erityishoitorahaa, jos joudut olemaan poissa töistä

  • lapsen sairaalahoidon takia
  • lapsen sairaalahoitoon liittyvän kotihoidon takia
  • lapsen kuntoutuksen takia
  • lapsen koulu- tai päivähoitokokeilun takia.

Erityishoitoraha on saman suuruinen kuin sairauspäiväraha. Sen saamiseen vaikuttavat lapsen ikä, sairaus, hoitopaikka ja hoidon vaihe.

Hakemuksessa täytyy olla mukana lääkärin kirjoittama D-todistus, jossa perustellaan, miksi tarvitset erityishoitorahaa.

Hae erityishoitorahaa 4 kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta.

Lue lisää erityishoitorahan hakemisesta Kelan sivuilla (yleissuomeksi).

Kela-kortti

Jos sinulla on Kela-kortti, saat sillä suoraan korvauksen hoitokuluista monillayksityisillä lääkäriasemilla. Näin sinun ei tarvitse hakea korvausta erikseen Kelasta.

Saat Kela-kortin, jos sinulla on oikeus lääkekorvauksiin ja muihin sairastamiseen liittyviin Kelan tukiin. Kortti on maksuton, ja se postitetaan kotiin.

Voit tilata Kela-kortin palvelunumerosta 020 692 204.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Jos matkustat muissa Euroopan maissa, sinulla on hyvä olla mukana eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Tilaa eurooppalainen sairaanhoitokortti Kelan asiointipalvelussa (yleissuomeksi) tai soita palvelunumeroon 020 692 204.

Kortti on maksuton. Se postitetaan kotiin.

Jos sairastut äkillisesti, näytä korttia ja henkilötodistusta ulkomailla hoitopaikassa. Kortti käy EU-maissa, Eta-maissa, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä. Ennen matkaa kannattaa selvittää, miten missäkin maassa täytyy toimia, jos sairastuu.

Lue lisää eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttämisestä ulkomailla Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Jos sinulla ei ole mukana eurooppalaista sairaanhoitokorttia, voit hakea korvauksia myöhemmin Kelasta.

Lisäksi vakuutusyhtiöt myyvät matkavakuutuksia, jotka korvaavat hoitokuluja.

Lue lisää