Sairausajan tuet ja kuntoutus

Jos sairastut ja tarvitset lääkärin hoitoa, voit mennä kunnan terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkärille.

Kela korvaa muun muassa osan seuraavista kuluista:

  • reseptilääkkeet, jotka kuuluvat korvattaviin lääkkeisiin
  • yksityisen lääkärin palkkiot
  • hammaslääkärin palkkiot
  • matkat sairaanhoitoon, tutkimukseen tai kuntoutukseen.

Kela ei korvaa hoitoa julkisessa terveydenhuollossa eli hoitoa terveyskeskuksessa ja sairaalassa.

Lisäksi Kela korvaa ansionmenetystä, joka johtuu omasta sairaudesta tai sairaan lapsen hoitamisesta.

Jos olet työssä, voit käydä myös työnantajan järjestämässä työterveyshuollossa. Lisäksi vakuutusyhtiöt myyvät yksityisiä sairausvakuutuksia sairastumisen varalle.

Jos lapsi sairastuu

Jos lapsi sairastuu ja tarvitsee lääkärin hoitoa, voit viedä hänet terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkärille.

Kela korvaa lapsen hoitoja, matkoja lääkäriin ja lääkkeitä samalla tavalla kuin aikuiselle.

Jos alle 10-vuotias lapsi sairastuu, voit jäädä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle. Se voi kestää enintään 4 työpäivää. Työnantajan ei tarvitse maksaa palkkaa tilapäisen hoitovapaan ajalta.

Erityishoitoraha

Jos hoidat sairasta tai vammaista alle 16-vuotiasta lasta, voit hakea Kelasta erityishoitorahaa. Voit saada erityishoitorahaa, jos joudut olemaan poissa töistä

  • lapsen sairaalahoidon takia
  • lapsen sairaalahoitoon liittyvän kotihoidon takia
  • lapsen kuntoutuksen takia
  • lapsen koulu- tai päivähoitokokeilun takia.

Erityishoitoraha on saman suuruinen kuin sairauspäiväraha. Sen saamiseen vaikuttavat lapsen ikä, sairaus, hoitopaikka ja hoidon vaihe.

Hakemuksessa pitää olla mukana lääkärin kirjoittama D-todistus, jossa perustellaan, miksi tarvitset erityishoitorahaa.

Hae erityishoitorahaa 4 kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta.

Lue lisää erityishoitorahan hakemisesta Kelan sivuilla (yleissuomeksi)

Kela-kortti

Jos sinulla on Kela-kortti, saat sillä suoraan korvauksen hoitokuluista useilla yksityisillä lääkäriasemilla. Näin sinun ei tarvitse hakea korvausta erikseen. Kela antaa Kela-kortin kaikille, jotka kuuluvat Suomen sosiaaliturvaan. Kortti on maksuton, ja se postitetaan kotiin.

Voit tilata Kela-kortin palvelunumerosta 020 692 203.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Jos matkustat muissa Euroopan maissa, sinulla on hyvä olla mukana eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kortti on maksuton. Se postitetaan kotiin.

Tilaa eurooppalainen sairaanhoitokortti Kelan asiointipalvelussa (yleissuomeksi) tai soita palvelunumeroon 020 692 203.

Jos sairastut äkillisesti, näytä korttia ja henkilötodistusta ulkomailla hoitopaikassa. Kortti käy Euroopan unionin maissa (EU), Eta-maissa ja Sveitsissä. Ennen matkaa kannattaa selvittää, miten missäkin maassa tulee toimia, jos sairastuu.

Lue lisää eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttämisestä ulkomailla Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia mukana, voit hakea korvauksia myöhemmin Kelasta.

Lisäksi vakuutusyhtiöt myyvät matkavakuutuksia, jotka korvaavat hoitokuluja.

Lue lisää