Sairauspäiväraha, kuntoutus vai eläke?

Jos sairautesi kestää pitkään, voit saada tukea kuntoutumiseen.

Kun olet saanut sairauspäivärahaa 60 arkipäivää, Kela selvittää, voisiko kuntoutuksesta olla apua työkykysi parantamisessa. Jos olet saanut sairauspäivärahaa 150 arkipäivää eli melkein 6 kuukautta, saat Kelasta kirjeen, jossa kerrotaan työkyvyn tukemisesta.

Jos koet, että tarvitset kuntoutusta, keskustele asiasta lääkärisi kanssa tai ota yhteyttä Kelaan.

Työkyvyttömyyseläke

Sairauspäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 arkipäivää. Jos sairaudestasi tai vammastasi aiheutuva työkyvyttömyys jatkuu etkä voi saada sairauspäivärahaa, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä. Sitä voi maksaa työeläkelaitos, Kela tai molemmat.

Kela maksaa työkyvyttömyyseläkettä, jos et ole ollut töissä tai työeläkelaitoksen maksama eläke jää pieneksi.

Työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen vaikuttaa

  • millainen sairaus tai vamma sinulla on
  • kuinka vanha olet
  • mitä työtä olet tehnyt
  • millainen koulutus sinulla on.

Jos et pysty palaamaan töihin etkä saa eläkettä, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittaudu viimeistään seuraavana päivänä sairauspäivärahan loppumisesta. Näin voit saada työttömyysajan päivärahaa, kun odotat päätöstä työkyvyttömyyseläkkeestäsi.

Jos olet työttömyyskassan jäsen, hae ansiopäivärahaa omasta työttömyyskassastasi.