Töissä ulkomailla

Työskentely EU-maassa, Eta-maassa tai Sveitsissä

Jos aloitat työn jossakin EU-maassa, Eta-maassa tai Sveitsissä, lyhytkin työskentely vaikuttaa niin, että sinulla ei ole enää oikeutta Kelan tukiin.

Voit kuitenkin saada tukea siitä maasta, jossa työskentelet. Voit saada tukea, vaikka et asu siinä maassa, jossa teet töitä.

Työntekijät kuuluvat vain yhden maan sosiaaliturvaan kerrallaan. Et siis voi samanaikaisesti kuulua Suomen sosiaaliturvaan, jos kuulut jonkin muun maan sosiaaliturvaan.

Rajatyöntekijät

Rajatyöntekijä on henkilö, joka palaa säännöllisesti päivittäin tai vähintään kerran viikossa vakinaiseen asuinmaahansa.

Jos työskentelet rajatyöntekijänä toisessa EU-maassa tai Eta-maassa, sinulla on oikeus työskentelymaasi tukiin. Tuen saamiseen ei vaikuta se, missä maassa asut.

Lähetetyt työntekijät

Lähetettyjä työntekijöitä ovat henkilöt, jotka suomalainen työnantaja on lähettänyt töihin ulkomaille.

Työkomennus muuhun kuin EU-maahan, Eta-maahan, Sveitsiin tai sosiaaliturvasopimusmaihin

Jos työnantajasi lähettää sinut töihin alle 6 kuukaudeksi, sinulla on edelleen oikeus Kelan tukiin.

Jos työnantajasi lähettää sinut töihin yli 6 kuukaudeksi, ilmoita yhdessä työnantajasi kanssa ulkomaan työstä Kelaan. Ilmoitus täytyy tehdä viimeistään, kun olet palaamassa Suomeen.

Työkomennus EU-maahan, Eta-maahan tai Sveitsiin

Jos työnantajasi lähettää sinut näihin maihin, sinulla on yleensä oikeus Kelan tukiin.

Työnantajasi täytyy hakea sinulle Eläketurvakeskuksesta A1-todistus, jolla osoitat toisessa maassa, että kuulut edelleen Suomen sosiaaliturvaan.

Lisätietoja todistuksen hakemisesta saat Eläketurvakeskuksen sivuilta (yleissuomeksi).

Työkomennus maahan, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus

Jos työnantajasi lähettää sinut töihin sosiaaliturvasopimusmaahan, sinulla on yleensä edelleen oikeus Kelan tukiin. Työkomennus voi tällöin kestää yli 6 kuukauttakin.

Työnantajasi täytyy hakea sinulle lähetetyn työntekijän todistus. Sen saa Eläketurvakeskuksesta. Todistuksen perusteella Kela tutkii, voidaanko sinulle edelleen maksaa tukia.