Tukea kuntoutukseen

Kuntoutuksella parannetaan työkykyä ja toimintakykyä, jos ne ovat heikentyneet. Kela järjestää kuntoutusta ja tukee toimeentuloasi kuntoutuksen aikana. Kelan lisäksi kuntoutusta järjestävät esimerkiksi terveyskeskukset ja sairaalat, työeläkelaitokset ja TE-toimistot.

Voit tiedustella lääkäriltä tai Kelasta, kenen järjestämää kuntoutusta voit hakea.

Kysy lisää palvelunumerosta 020 692 205.

Kelan järjestämää kuntoutusta on

  • ammatillinen kuntoutus
  • kuntouttava psykoterapia
  • kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit
  • vaativa lääkinnällinen kuntoutus
  • neuropsykologinen kuntoutus.

Löydät Kelan järjestämät kuntoutuskurssit Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Myös kuntoutuspalveluiden tuottajat löydät Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joiden työkykyä tai opiskelukykyä sairaus on heikentänyt tai heikentää lähivuosina.

Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa jaksamista töissä tai auttaa töihin palaamista. Kuntoutus voi myös auttaa nuorta pääsemään töihin. Osana ammatillista kuntoutusta voi saada myös apuvälineitä.

Nuoren ammatillinen kuntoutus

Nuoren ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai työpaikkaa. Voit saada sitä myös, jos opintosi ovat keskeytyneet tai vaarassa keskeytyä. Nuoren ammatillista kuntoutusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa.

Kuntouttava psykoterapia

Voit hakea Kelasta kuntoutuspsykoterapiaa, jos sinulla on lääkärin toteama mielenterveyden häiriö, joka vaikeuttaa opiskeluasi tai työntekoasi. Edellytys on myös, että olet saanut miel enterveyden häiriön takiahoitoa vähintään 3 kuukautta.

Lisäksi tarvitaan psykiatrin lausunto, jossa perustellaan, miksi tarvitset terapiaa.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kela järjestää kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on sairaus tai vamma. Kursseilta saat tietoa sairaudestasi, vertaistukea ja tukea arjessa pärjäämiseen.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Voit saada vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, jos olet alle 65-vuotias ja sinulla on sairauden tai vamman takia suuria vaikeuksia pärjätä arjessa. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus voi olla esimerkiksi toimintaterapiaa tai fysioterapiaa.

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus on tarkoitettu esimerkiksi henkilöille, joilla on tarkkaavaisuushäiriö (ADHD) tai kehityksellinen häiriö.

Miten pääset kuntoutukseen?

Voit hakea kuntoutukseen, jos työkykysi tai toimintakykysi on heikentynyt. Tarvitset yleensä myös lääkärin lausunnon. Lausunnossa sanotaan, mikä sairaus tai vamma sinulla on ja mitä kuntoutusta lääkäri siihen suosittelee. Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, joka on tehty julkisessa terveydenhuollossa.

Kun olet saanut lääkäriltä lausunnon, voit hakea kuntoutusta Kelasta.

Kuntoutusraha

Kuntoutusraha turvaa toimeentulosi kuntoutuksen aikana. Voit saada kuntoutusrahaa silloin, kun osallistut Kelan, sairaalan, terveyskeskuksen, työterveyshuollon tai sosiaalipalvelujen järjestämään kuntoutukseen. 

Kuntoutusraha määräytyy vuositulojen mukaan, samalla tavalla kuin sairauspäiväraha. Kuntoutusrahasta menee veroa.

Jos työpäivääsi lyhennetään kuntoutukseen osallistumisen vuoksi, voit saada osakuntoutusrahaa.

Arvioi, kuinka paljon voit saada kuntoutusrahaa (yleissuomeksi).

Nuoren kuntoutusraha

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan opiskelun tai muun työelämään tähtäävän kuntoutuksen ajalta. Voit saada nuoren kuntoutusrahaa, jos olet 16–19-vuotias ja sairaus tai vamma heikentää työkykyäsi tai opiskelukykyäsi.

Lue lisää