Tukea kuntoutukseen

Kuntoutuksella parannetaan työkykyä ja toimintakykyä, jos ne ovat heikentyneet. Kela järjestää kuntoutusta ja tukee toimeentuloasi kuntoutuksen aikana. Kelan lisäksi kuntoutusta järjestävät esimerkiksi terveyskeskukset ja sairaalat, työeläkelaitokset ja TE-toimistot.

Voit tiedustella lääkäriltä tai Kelasta, kenen järjestämää kuntoutusta voit hakea.

Kysy lisää palvelunumerosta 020 692 205.

Kelan järjestämää kuntoutusta on

  • ammatillinen kuntoutus
  • kuntoutuspsykoterapia
  • kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit
  • vaativa lääkinnällinen kuntoutus
  • neuropsykologinen kuntoutus

Löydät Kelan järjestämät kuntoutuskurssit Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Myös kuntoutuspalveluiden tuottajat löydät Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joilla sairaus on heikentänyt tai sen arvioidaan lähivuosina heikentävän työkykyä tai opiskelukykyä.

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää työssä jaksamista tai työhön palaamista. Kuntoutus voi myös auttaa nuorta pääsemään työelämään. Osana ammatillista kuntoutusta voi saada myös apuvälineitä.

Nuoren ammatillinen kuntoutus

Nuoren ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai työpaikkaa. Sitä voi saada myös, jos opinnot ovat keskeytyneet tai vaarassa keskeytyä. Kuntoutusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa.

Kuntouttava psykoterapia

Voit hakea Kelalta kuntoutuspsykoterapiaa, jos sinulla on lääkärin toteama mielenterveyden häiriö, joka vaikeuttaa opiskeluasi tai työntekoa. Edellytys on myös, että olet saanut siihen hoitoa vähintään 3 kuukautta.

Lisäksi tarvitaan psykiatrin lausunto, jossa perustellaan, miksi tarvitset terapiaa.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kela järjestää kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on sairaus tai vamma. Kursseilta saat tietoa sairaudestasi, vertaistukea sekä tukea arjessa pärjäämiseen.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Voit saada vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, jos olet alle 65-vuotias ja sinulla on sairaudesta tai vammasta johtuvia huomattavia vaikeuksia suoriutua arjen toiminnoista.

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus on tarkoitettu esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriötä (ADHD) tai kehityksellistä häiriötä sairastaville.

Miten pääset kuntoutukseen?

Voit hakea kuntoutukseen, jos koet, että työkykysi tai toimintakykysi on heikentynyt. Tarvitset yleensä myös lääkärin kirjoittaman lausunnon. Lausunnossa sanotaan, mikä sairaus tai vamma sinulla on ja mitä kuntoutusta lääkäri siihen suosittelee.

Kun olet saanut lääkäriltä lausunnon, voit hakea kuntoutusta Kelasta. Kelassa harkitaan, voidaanko kuntoutusta myöntää.

Kuntoutusraha

Kuntoutusraha turvaa toimeentulosi kuntoutuksen aikana. Kuntoutusrahan määrä on yleensä sama kuin sairauspäivärahan määrä.

Voit saada osakuntoutusrahaa sellaiselta kuntoutuspäivältä, jolloin olet sekä työssä että osallistut kuntoutukseen. Kuntoutusraha määräytyy tulojen mukaan ja on verotettavaa tuloa.

Arvioi, kuinka paljon voit saada kuntoutusrahaa (yleissuomeksi).

Nuoren kuntoutusraha

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan opiskelun tai muun työelämään tähtäävän kuntoutuksen ajalta. Voit saada nuoren kuntoutusrahaa, jos olet 16–19-vuotias ja työkykysi tai opiskelukykysi on olennaisesti heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi.

Lue lisää