Miten tulot vaikuttavat asumistukeen?

Perusomavastuu

Ennen kuin lopullinen asumistuki on selvillä, asumismenoista vähennetään perusomavastuu. Perusomavastuun määrään vaikuttavat

  • ruokakunnan bruttotulot kuukaudessa
  • aikuisten ja lasten lukumäärä ruokakunnassa.

Mitä suuremmat tulot ovat, sitä suurempi on perusomavastuu. Jos tulot ovat hyvin pienet, perusomavastuuta ei ole lainkaan.

Bruttotulot ovat tuloja, joista ei ole vähennetty veroja.

Tulot

Asumistuen määrään vaikuttavat

  • ansiotulot (esimerkiksi palkkatulo, josta on tehty ansiotulovähennys)
  • pääomatulot (esimerkiksi vuokratulot ja talletusten korot)
  • useat tuet (esimerkiksi työmarkkinatuki, opintoraha, eläkkeet ja sairauspäiväraha).

Asumistuen määrään eivät vaikuta

  • tietyt tuet (esimerkiksi toimeentulotuki, lapsilisä, opintorahan huoltajakorotus tai omaishoidon tuki)
  • opintolaina
  • ruokakunnan alaikäisen lapsen tulot
  • satunnaiset tulot (esimerkiksi perintö tai lahja).

Sinun pitää ilmoittaa kaikki tulosi asumistukihakemuksessa. Kela saa tietoja sinulle maksetuista palkoista myös tulorekisteristä.

Muista ilmoittaa Kelaan, jos tulosi suurenevat tai pienenevät.

Ansiotulovähennys

Ansiotulovähennys tarkoittaa sitä, että jokaisen ruokakunnan jäsenen yhteenlasketuista ansiotuloista vähennetään 300 e/kk. Kela ei siis ota tätä summaa huomioon, kun se laskee asumistukeen vaikuttavien tulojen määrää. Ansiotulovähennys voidaan tehdä palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta ja maatalouden tulosta.

Lue lisää tulojen vaikutuksesta asumistuen määrään Kelan sivuilta (yleissuomeksi).

Miten tuen määrä lasketaan?

Asumistuen määrä lasketaan näin: Asumismenoista vähennetään ensin perusomavastuuosuus. Asumistuki on 80 % jäljelle jäävästä hyväksyttävästä summasta.

Lue lisää hyväksyttävistä asumismenoista Kelan sivuilta (selkosuomeksi).

Arvioi laskurilla, kuinka paljon asumistukea voit saada (yleissuomeksi).

Jaakko asuu Turussa

Jaakko asuu yksin vuokra-asunnossa Turussa. Asunnon vuokra on 700 e/kk. Jaakon bruttotulot ovat 726 e/kk. Koska Jaakon tulot ovat pienet, perusomavastuuta ei ole.

Jaakon asumismenoina voidaan hyväksyä enintään 400 e/kk. Asumistuen määrä lasketaan enimmäisasumismenojen mukaan. Sitä ei lasketa Jaakon vuokran eli 700 euron perusteella.

Jaakon asumistuki on 80 % enimmäisasumismenoista eli 400 e x 0,80 = 320 e/kk.

Jaakko maksaa asumisesta itse 380 euroa kuukaudessa (700 e - 320 e = 380 e/kk).