Mitkä tulot vaikuttavat tukeen?

Perustoimeentulotuen määrään vaikuttavat kaikki tulot ja varat, joita sinulla ja perheelläsi on. Tuloihin lasketaan myös tuet, joita saat.

Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Se tarkoittaa, että sinun pitää hakea ensin muita tukia, joihin sinulla on oikeus.

Kelan maksamia muita tukia ovat esimerkiksi

  • työttömyysturva
  • asumistuet
  • eläkkeet
  • opintotuki
  • sairauspäiväraha
  • vanhempainpäiväraha
  • lapsilisä
  • kotihoidontuki
  • elatustuki.

Kun toimeentulotuesta päätetään, tulot otetaan huomioon nettomääräisinä eli verojen jälkeen.

Katso esimerkki, miten muut tuet vaikuttavat toimeentulotukeen Kelan sivuilla (selkosuomeksi)

On hyvä muistaa, että toimeentulotukeen vaikuttavat myös käytettävissä olevat varasi, kuten pankkitilillä säästössä olevat rahat.