Työskentely työttömyysaikana

Jos työskentelet työttömyyden aikana, työtulosi voivat pienentää työmarkkinatuen tai peruspäivärahan määrää. Sitä kutsutaan sovitelluksi työttömyysetuudeksi.

Voit kuitenkin ansaita 300 e/kk ilman, että se vähentää tuen määrää.

Ilmoita työtuntisi ja työpäiväsi Kelaan. Kela saa palkkatiedot tulorekisteristä ja hyödyntää niitä hakemusten käsittelyssä.

Monet tuet eivät vaikuta työmarkkinatukeen. Niitä ovat esimerkiksi lapsilisä, elatusapu, toimeentulotuki, asumistuki tai vammaistuki.