Työttömyyspäiväraha

Työttömyyspäiväraha voi olla ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa.

Ansiopäiväraha

Ansiopäivärahaa maksaa työttömyyskassa, jonka jäsen olet. Esimerkiksi ammattiliitoilla on usein oma työttömyyskassa. Kela ei maksa ansiopäivärahaa, eikä sitä haeta Kelasta.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos olet ollut riittävän kauan työttömyyskassan jäsen ja täytät työssäoloehdon. Ansiopäivärahan suuruus lasketaan ansioiden mukaan.

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 400 päivää. Jos olet ollut töissä alle 3 vuotta, voit saada ansiopäivärahaa enintään 300 päivää. Kysy lisätietoja ansiopäivärahasta omasta työttömyyskassasta tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä (www.tyj.fi, yleissuomeksi).

Peruspäiväraha

Jos et ole työttömyyskassan jäsen etkä saa ansiopäivärahaa, Kela maksaa peruspäivärahaa. Sitä maksetaan enintään 400 päivää. Jos olet ollut töissä alle 3 vuotta, peruspäivärahaa maksetaan enintään 300 päivää.

Peruspäiväraha on 32,40 e/päivä, ja sitä maksetaan 5 päivältä viikossa. Jos sinulla on lapsia, saat lapsikorotuksen. Se on 5,23–9,90 e/päivä sen mukaan, montako lasta sinulla on.

Voit saada täyden peruspäivärahan, jos teet myös työtä tai osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Muuten peruspäivärahasta vähennetään noin yhden työttömyystukipäivän verran rahaa. Tätä kutsutaan aktiivimalliksi.

Maksat peruspäivärahasta veroja.

Lue lisää peruspäivärahan hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Työssäoloehto

Jotta saat peruspäivärahaa, sinun pitää täyttää työssäoloehto. Työssäoloehto täyttyy,

  • jos olet ollut työssä vähintään 26 viikkoa viimeksi kuluneiden 28 kuukauden aikana
  • työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia viikossa
  • palkkasi on ollut alan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 211 e/kk (2019) ja 1 189 e/kk (vuonna 2018).

Myös työskentely jossakin toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä voidaan laskea mukaan.

Työssäoloehtoon voidaan laskea mukaan työtä myös pidemmältä ajalta kuin 28 kuukaudelta seuraavissa tilanteissa:

  • olet sairastanut
  • olet opiskellut
  • olet hoitanut alle 3-vuotiasta lastasi
  • olet osallistunut TE-toimiston järjestämään toimintaan.

Yrittäjällä on oma työssäoloehto. Jos olet yrittäjä, tarkista peruspäivärahan ehdot Kelasta.

Voit kysyä lisää palvelunumerosta 020 692 210.

Peruspäivärahaan korotusosa

Peruspäivärahaan voidaan maksaa korotusosaa enintään 200 päivältä, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun toimintaan.

Peruspäivärahan korotusosa on 4,74 e/päivä.

Työnhaku ulkomailla

Työttömyyspäivärahaa maksetaan joissakin tapauksissa myös silloin, kun olet ulkomailla ja haet siellä töitä.