Perhevapaat ja tuet vanhan lain mukaan

Nämä tuet koskevat perhettäsi, jos

  • laskettu aika on ennen 4.9.2022
  • otatte adoptiolapsen hoitoon 30.7.2022 tai sitä ennen.

Tuet menevät vanhan lain mukaan myös silloin, jos laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, mutta lapsi syntyy ennenaikaisesti 29.7.2022 tai sitä ennen.

Äitiysraha

Huom! Äitiysrahaa ei voi enää hakea. Perhevapaauudistuksen myötä etuus on muuttunut raskausrahaksi.

Äiti voi jäädä äitiysvapaalle aikaisintaan noin 8 viikkoa ennen laskettua aikaa. Yleensä äiti jää äitiysvapaalle kuitenkin noin kuukausi ennen laskettua aikaa. Äitiysvapaalla äiti saa äitiysrahaa. Sitä maksetaan 105 arkipäivää eli noin 4 kuukautta.

Hae äitiysrahaa viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua aikaa. Tarkista työnantajaltasi ennen hakemista, saatko äitiysvapaan ajalta palkkaa. Muista ilmoittaa työnantajalle äitiysvapaasta viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan aloittamista.

Erityisäitiysraha

Jos altistut työpaikallasi säteilylle, kemiallisille aineille tai tarttuvalle taudille, voit jäädä pois töistä heti, kun olet raskaana. Tällaisessa tilanteessa saat erityisäitiysrahaa. Lapsen syntymän jälkeen äitiysvapaa jatkuu noin 3 kuukautta. Äidille maksetaan tältä ajalta äitiysrahaa.

Isyysraha

Isä voi pitää isyysvapaata 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Kela maksaa isyysvapaan ajalta isyysrahaa. Isä voi olla isyysvapaalla 1–18 arkipäivää eli enintään 3 viikkoa samaan aikaan kun äiti on vapaalla. Voit pitää tämän osuuden isyysvapaasta kerralla tai jakaa sen enintään neljään jaksoon.

Jos olet jo pitänyt 18 arkipäivää vapaata, voit vielä pitää 36 arkipäivää. Voit pitää ne sen jälkeen, kun vanhempainrahan saaminen on loppunut. Voit pitää vapaan kerralla tai kahdessa jaksossa.

Jos et ole vielä pitänyt yhtään vapaata, voit pitää kerralla kaikki 54 arkipäivää vapaata. Jos perhe saa kaksoset,  Kela maksaa isyysrahaa 18 arkipäivää lisää. Näitä päiviä voit pitää samaan aikaan äidin kanssa tai vanhempainrahan loppumisen jälkeen.

Pidä isyysvapaa ennen kuin lapsi on 2 vuotta. Voit hakea isyysrahan takautuvasti. Hae isyysrahaa kuitenkin ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta ja 2 kuukautta.

Ilmoita työnantajalle isyysvapaasta viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkua. Jos vapaasi kestää 1–12 arkipäivää, riittää, että ilmoitat siitä kuukausi etukäteen.

Voit hakea isyysrahaa myös, jos olet esimerkiksi yrittäjä, työtön tai opiskelija.

Vanhempainraha

Vanhempainvapaalle voi jäädä jompikumpi vanhemmista. He voivat olla vapaalla myös vuorotellen.

Vanhempainvapaa kestää 158 arkipäivää eli noin puoli vuotta. Kela maksaa vanhempainvapaan ajalta vanhempainrahaa. Kun vanhempainraha päättyy, lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen.

Jos perhe saa kaksoset, Kela maksaa vanhempainrahaa 60 arkipäivää eli noin 10 viikkoa lisää.

Jos äiti huolehtii lapsesta yksin, hän voi olla pidempään vanhempainvapaalla. Hän voi saada vanhempainrahaa 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa pidempään. Tämä edellyttää, että lapsella ei ole vahvistettua isää eikä äidillä ole puolisoa, joka voisi saada isyysrahaa.

Äidin täytyy käydä synnytyksen jälkeen lääkärintarkastuksessa ja toimittaa Kelaan jälkitarkastustodistus. Kela tarvitsee todistuksen, jotta se voi maksaa vanhempainrahaa. Hae vanhempainrahaa viimeistään 1 kuukautta ennen vapaan aloittamista.

Osittainen vanhempainraha

Vanhemmat voivat myös tehdä osa-aikatyötä ja hoitaa lasta vuorotellen. Tältä ajalta Kela maksaa osittaista vanhempainrahaa kummallekin vanhemmalle.

Osittainen vanhempainraha on puolet täydestä vanhempainrahasta. Voitte saada osittaista vanhempainrahaa, jos te molemmat lyhennätte työaikaanne. Työaika ja palkka saavat olla 40–60 prosenttia kokoaikaisesta työajasta ja palkasta.

Tuki adoptiovanhemmille

Kela tukee adoptiolapsen vanhempia lähes samalla tavalla kuin biologisia vanhempia. Adoptiovanhemmat eivät voi saada äitiysrahaa, mutta he saavat vanhempainrahaa tavallista pidempään. Vanhempainrahaa maksetaan siitä päivästä alkaen, kun saat adoptiolapsen hoitoosi.

Adoptiolapsen isä voi pitää isyysvapaata kuten muutkin isät. Jos adoptoit lapsen ulkomailta, voit hakea Kelasta rahallista tukea adoption kustannuksiin.