Työterveyshuolto

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Täyttöohjeita työnantajan korvaushakemukseen työterveyshuollon kustannuksista (lomake SV 98a TTH) SV 101a TTH Täyttöohjeita työnantajien työterveyshuollon korvaushakemuslomakkeen SV 98a TTH täyttämistä varten. (Vain tulostus) Lataa PDF
Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista SV 98a TTH Tällä lomakkeella työnantaja hakee korvausta työterveyshuollon kustannuksista; erilliset täyttöohjeet löytyvät lomakkeesta SV 101a TTH. Täytä hakemus verkossa, jos sinulla on y-tunnus ja Katso-tunniste. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Yrittäjän hakemus – Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset SV 110 TTH Yrittäjän hakemuslomake työterveyshuollon kustannuksista. Hakemuslomakkeeseen liitetään selvityslomakkeita SV 111 TTH ja/tai SV 113 TTH. Lataa PDF
Selvitys - Palveluntuottajan antamat tiedot yrittäjän tai maatalousyrittäjän työterveyshuollosta SV 111 TTH Työterveyshuollon palvelujen tuottajan selvitys yrittäjälle annetusta työterveyshuollosta. Liitetään hakemuslomakkeeseen SV 114 TTH. Maatalousyrittäjän työpaikkaselvitys (tilakäynti) ilmoitetaan lomakkeella SV 113 TTH. Lataa PDF
Yrittäjän hakemus - Työterveyshuoltoon liittyvät ensiapuvalmiuden ja matkojen kustannukset SV 116 TTH Yrittäjän tai maatalousyrittäjän eläkelain piiriin kuuluvan yrittäjän korvaushakemus työterveyshuoltoon liittyvistä ensiapuvalmius- ja matkakustannuksista. Lataa PDF
Tilitys - Yrittäjän tai maatalousyrittäjän työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset SV 114 TTH Työterveyshuollon palveluntuottaja hakee tilityslomakkeella korvausta yrittäjille järjestämistään työterveyshuoltopalveluista. Tilityslomakkeeseen liitetään joko SV 111 TTH tai SV 113 TTH selvityslomakkeita. Lataa PDF
Selvitys - Palveluntuottajan antamat tiedot maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksestä SV 113 TTH Työterveyshuollon palveluntuottajan laatima selvitys maatalousyrittäjälle tekemästään työpaikkaselvityksestä. Selvityslomake liitetään lomakkeeseen SV 114 TTH Terveyskeskuksen tilitys. Lataa PDF