Kontaktuppgifter och öppettider för Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Ansökningar

Man ansöker om rätt till tolktjänst genom att skicka en ansökan till FPA.

Skicka din ansökan till adressen
FPA, PB 10
00056 FPA

Beställningar, förändringar och annulleringar

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning förmedlar tolkar och sköter distansservicen.

Öppettider
mån−fre kl. 7.30−20.00
lör. kl. 8.00−15.00

Kontrollera till vilket område du hör:
Områden och kontaktuppgifter-karta (pdf)
Områden och kommuner-lista (pdf).

Beställningar, förändringar och annulleringar
Område  Telefon och sms    E-post
Nyland 020 634 4810   vatu.nyland@fpa.fi
Västra  020 634 4811  vatu.vastra@fpa.fi
Mellersta   020 634 4813    vatu.mellersta@fpa.fi
Österbotten  020 634 4812   vatu.osterbotten@fpa.fi
Östra    020 634 4814  vatu.ostra@fpa.fi
Norra   020 634 4815        vatu.norra@fpa.fi

Distansservice

Via distansservicen kan du sköta ärenden på finskt teckenspråk. Läs mer om distansservicen.

Öppettider
vardagar kl. 8–16

Kundbetjäning och rådgivning

e-post vatu@kela.fi

Nödsituationer

I nödsituationer kan du kontakta serviceproducenten eller tolken direkt. Ett nödmeddelande kan vid behov skickas per sms till numret 112.