Ring till FPA:s telefonservice

Öppen vardagar kl. 9–16.

Arbetslöshet    020 692 230

Boende    020 692 230

Föräldraskap    020 692 226

Indrivningscentret    020 634 4940

Internationella situationer    020 634 0300

Kunder med sekretessmarkering    020 635 3500

Pensioner     020 692 222

Rehabilitering och handikappbidrag     020 692 225

Sjukdom och kort     020 692 224

Studier och värnplikt     020 692 229

Utkomststöd    020 692 227

Samtalets pris

För samtal till FPA:s servicenummer debiteras

  • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
  • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon
  • utlandssamtalsavgiften när du ringer från utlandet.

Priset gäller även väntetid. Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Återuppringning

Möjligheten att be om återuppringning erbjuds en del av dagen och är gratis. Du blir uppringd samma dag.

När FPA ringer upp dig kommer samtalet från numret 020 692 219 eller 020 634 1611. Det går inte att ringa tillbaka till dessa nummer. FPA:s kundservice ringer dig en gång. Om du inte kan nås får du ett textmeddelande att ringa FPA:s servicenummer på nytt.

Boka tid

Du kan boka tid till FPA:s serviceställe eller telefonservice. Boka tid särskilt om din livssituation ändras eller om du behöver råd i att ansöka om FPA:s stöd.

Telefonservice på andra språk

Telefon- och distansservice på samiska

Du kan också få service med hjälp av tolk.

Läs mer