Ring till FPA:s telefonservice

Öppen vardagar kl. 9–16.

Arbetslös 020 692 230

Barnfamiljer 020 692 226

  • Om din fråga gäller specialvårdspenning, ring servicenumret för ärenden i samband med sjukdom.
  • Om din fråga gäller underhållsbidragsskuld eller betalningsbefrielse, ring Indrivningscentret.

Bostadsbidrag 020 692 221

Efterlevandepensioner 020 692 228

Internationella situationer 020 634 0300 (vardagar kl. 10–15)

FPA-kort/EU-sjukvårdskortet 020 692 223

Handikappbidrag och funktionshinderkort 020 692 231

Pensionsärenden 020 692 222

Rehabilitering 020 692 225

Sjukdom 020 692 224

  • Sjukvårdsersättningar, läkemedelsersättningar, reseersättningar, sjukdagpenning och specialvårdspenning
  • Beställning av taxiresor

Stöd för studerande 020 692 229

Utkomststöd 020 692 227

Värnpliktig 020 692 220
Militärunderstöd och övriga stöd till värnpliktiga

Indrivningscentret 020 634 4940
Kontakta FPA:s indrivningscenter om du har fått post därifrån och alltid när du vill förhandla om en betalningsplan. I andra ärenden, ring FPA:s servicenummer.

Kunder med sekretessmarkering (spärrmarkering) 020 635 3500
Ring numret för spärrmarkeringsärenden, om du fått spärrmarkering. Numret svarar på frågor på finska, svenska och engelska.

Samtalets pris

För samtal till FPA:s servicenummer debiteras

  • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
  • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon
  • utlandssamtalsavgiften när du ringer från utlandet.

Priset gäller även väntetid. Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Återuppringning

Möjligheten att be om återuppringning erbjuds en del av dagen och är gratis. Du blir uppringd samma dag.

När FPA ringer upp dig kommer samtalet från numret 020 692 219 eller 020 634 1611. Det går inte att ringa tillbaka till dessa nummer. FPA:s kundservice ringer dig en gång. Om du inte kan nås får du ett textmeddelande att ringa FPA:s servicenummer på nytt.

Boka tid

Du kan boka tid till FPA:s serviceställe eller telefonservice. Boka tid särskilt om din livssituation ändras eller om du behöver råd i att ansöka om FPA:s stöd.

Telefonservice på andra språk

Telefonservice på nordsamiska
tis och tors kl. 9–11
020 634 0402
Betjäning på enare- och skoltsamiska ges med hjälp av tolk.

Du kan också få service med hjälp av tolk.

Läs mer