Boka tid på FPA:s serviceställe eller telefonservicenumren

Du kan boka tid hos FPA för betjäning på ett serviceställe eller per telefon.  Boka tid särskilt om din livssituation förändras och du behöver råd när du ska söka bidrag hos FPA och inte hittar den information du behöver t.ex. på FPA:s webbplats.

Boka tid

När du bokar en tid i vårt elektroniska bokningssystem behöver du ett telefonnummer och en finsk personbeteckning. Om du saknar telefonnummer och personbeteckning kan du boka tid genom att ringa det servicenummer som motsvarar din livssituation.

Tidsbokning på nätet

När du bokar en tid i vårt elektroniska bokningssystem behöver du ett telefonnummer och en finsk personbeteckning.

Boka tid

Så här bokar du tid

 1. Boka tid på nätet. Du behöver ett telefonnummer och en finsk personbeteckning. Om du saknar telefonnummer och personbeteckning kan du boka tid genom att ringa det servicenummer som motsvarar din livssituation.
 2. Om du sköter en annan persons ärenden med tidsbokning ska du boka tid med personuppgifterna för den kund vars ärenden du sköter. Kom ihåg att ta fullmakten med dig då du kommer till tidsbokningen.
 3. Om du vill boka tid till den svenskspråkiga telefonservicen, välj svenska som servicespråk och Telefontidsbokning på svenska som serviceställe.
 4. Om du behöver tolk kan du beställa en tolk genom att ringa FPA:s servicenummer serviceställen där du kan komma överens om saken personligen.
  Obs! Om du behöver teckenspråkstolk kan du ansöka om rätt till tolk hos Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Mera information och anvisningar om hur man beställer teckenspråkstolk.

Om du har en spärrmarkering (sekretssmarkering) ska du inte boka tid via webben. Kundrådgivaren ser inte dina uppgifter.

Du kan sköta dina ärenden eller att boka tid genom att ringa servicenumret. Dessutom kan du sköta dina ärenden på de flesta FPA:serviceställen utan tidsbokning. Obs! Under sommaren finns det bara ett begränsat antal tider man kan boka.

Annullera bokad tid

 1. Du kan avboka din tid på nätet med den bokningskod som du fick vid bokningen.
 2. Om du inte har kvar bokningskoden kan du avboka tiden genom att ringa det servicenummer som motsvarar din livssituation.

Så här uträttar du dina ärenden under en bokad tid

 1. Om du har bokat en telefontid ringer FPA:s kundservicesakkunnig upp dig på den bokade tiden. När FPA ringer upp en kund kommer samtalet från ett okänt nummer.
 2. Inför samtalet ska du ta fram alla de papper som kan underlätta skötseln av ditt ärende.
 3. Om du besöker vår serviceställe ska du också ta med dig ett identitetsbevis (ditt körkort, ett fotoförsett FPA-kort eller ditt pass).
 4. Att fylla i och skicka in ansökningar till FPA går enklast via vår e-tjänst. På våra webbsidor hittar du också en hel del information om vilket stöd FPA kan ge i olika livssituationer. Du kan sköta dina ärenden på webben 24 h/dygn, utan att köa. Kom ihåg att varje förmån har sin egen ansökningstid.