Allt vanligare att arbeta utomlands – så här stöder FPA arbetsgivarna

Allt fler arbetsgivare sänder sina arbetstagare utomlands eller anställer utländsk arbetskraft. På FPA:s förnyade webbsidor hittar arbetsgivaren tydliga anvisningar för hur ärenden som gäller arbetstagarnas sociala trygghet ska skötas vid arbete i utlandet.

FPA publicerade tidigare i våras förnyade webbsidor om internationellt arbete. Samtidigt trädde den nya lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall i kraft.

På de förnyade sidorna klargörs konkretare än tidigare  vad arbetsgivaren ska göra i olika situationer för att arbetstagarnas sociala trygghet inte ska äventyras under ett utlandsuppdrag. Där står också hur och när utlandsuppdrag ska meddelas till Pensionsskyddscentralen och när det är FPA som ska få meddelandet.

Utöver de handfasta anvisningarna finns det en ny Guide för internationellt arbete. Guiden vägleder till rätt information i olika situationer.

I början av maj ordnades på finska ett webbseminarium om den sociala tryggheten för utsända arbetstagare och arbetstagare som kommer till Finland. Arrangörer var, förutom FPA, Skatteförvaltningen, Befolkningsregistercentralen, Pensionsskyddscentralen, Helsingfors stad och Migrationsverket. Videoinspelningar från webbseminariet finns på Kelakanava på Youtube.

Mängden utsända arbetstagare ökar

Mängden arbetstagare och företagare som sänds till EU- och EES-länderna har mer än fördubblats under de senaste tio åren och under de senaste åren har ökningen försnabbats ytterligare. I fråga om uppdrag i andra länder har ökningen varit måttligare.

År 2018 fattade FPA nästan 45 000 beslut om försäkringstillhörighet. Av dem gällde ungefär var tionde utsända arbetstagare och en fjärdedel arbete i utlandet över huvud taget.

Pensionsskyddscentralen beviljade i fjol mer än 12 300 arbetstagare som blivit utsända till ett EU- eller EES-land ett A1-intyg om att de omfattas av den finländska sociala tryggheten. Så mycket som 40 % av ansökningarna om intyg gällde arbete i två eller flera länder. De vanligaste destinationsländerna i EU är Sverige, Spanien och Tyskland. Utanför EU är USA det vanligaste destinationslandet.

Antalet arbetstagare som sänds till Finland från andra EU- eller EES-länder har flerfaldigats under de senaste tio åren. De vanligaste utsändande länderna är Estland, Polen och Tyskland.

Läs mer