Ändringar i FPA:s service i Vanda


Servicen på byråerna i Korso och Dickursby ändras från 23.10.2017.

Byrån i Korso betjänar må–fr kl. 10–12 och 13–15. Könumren slopas. När kunden kommer till byrån kommer i fortsättningen en kundrådgivare att bedöma och ge råd om hur kunden bäst kan sköta sitt ärende. Ärendet kan skötas på något av följande sätt:

  • e-tjänsten
  • telefontjänsten
  • tidsbokning för service på FPA-byrån eller per telefon
  • besök på ett serviceställe
  • bilagor, ansökningar e.d. kan lämnas in i postlådan.

Byrån i Dickursby betjänar må–fr kl. 9–16. Kunderna betjänas med könummer kl. 9–12. Könummer ges ut fram till kl. 11. Kl. 12–16 betjänar byrån endast med tidsbokning.

På byrån i Dickursby ger en kundrådgivare råd om hur man kan sköta sitt ärende må–fr kl. 9–16.

Läs mer om tidsbokning och boka en tid: www.fpa.fi/tidsbokning.

Du kan kontrollera FPA-byråernas öppettider på nätet på www.fpa.fi/sok-servicestalle.

Svar på många frågor finns på nätet


Du hittar snabbt och lätt svar på många frågor på FPA:s webbsidor.

I FPA:s e-tjänst (www.fpa.fi/etjanst) kan du ansöka om nästan alla förmåner och t.ex. kontrollera uppgifter om handläggningen av din ansökan. Logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID.

I e-tjänsten kan du

  • söka FPA-förmåner
  • meddela förändringar och begära att en förmån dras in
  • ändra kontonummer
  • kontrollera om din ansökan har avgjorts, hur mycket du får och vilken dag förmånen betalas ut
  • skicka meddelanden som gäller dina förmånsärenden.

Gå också in på diskussionsforumet Fråga FPA, där FPA:s sakkunniga svarar på frågor alla vardagar.