De undantagsförfaranden gällande läkemedelsersättningar från FPA som varit i kraft under coronapandemin upphör att gälla 31.10.2021

Apoteksmeddelande 12/2021

FPA påminner om att de undantagsförfaranden under coronapandemin som gäller expedieringsintervallen för läkemedelsinköp och inköp av dosdispenserade läkemedel upphör att gälla. Undantagsförfarandena kan ännu tillämpas söndagen 31.10.2021. På inköp som expedieras måndagen 1.11.2021 eller senare kan undantagsförfarandena inte längre tillämpas.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen