Arbetsgivare: Gör så här under poststrejken

Under poststrejken lönar det sig för arbetsgivare att sköta alla ansökningar i e-tjänsten. Bilagor till ansökningarna kan lämnas till FPA:s serviceställen eller skickas till FPA via skyddad e-post.

Den här tiden på året är det främst dagpenningsärenden som arbetsgivare sköter hos FPA. Då behövs ofta läkarintyg eller andra intyg från hälso- och sjukvården, vilka på grund av strejken inte kan levereras per post.

Om en arbetstagare har fått ett läkarintyg av en sådan aktör inom hälso- och sjukvården som har möjlighet att utfärda ett elektroniskt läkarintyg, kan intyget med samtycke av arbetstagaren förmedlas via Kanta direkt till FPA. Då behöver arbetsgivaren inte skicka läkarintyget separat till FPA.

Om det här inte är möjligt kan arbetsgivaren

Arbetsgivaren behöver inte skicka läkarintyget till FPA ifall arbetstagaren har sänt det till FPA exempelvis via e-tjänsten för privatpersoner.

I fråga om andra dagpenningsärenden får våra arbetsgivarkunder betjäning på arbetsgivarlinjen, vardagar kl. 9–16 på numret 020 692 239, och på arbetsgivarchatten kl. 9–15. Arbetsgivare kan även kontakta rådgivningen för ersättning för kostnader för företagshälsovård samt i frågor som gäller internationella ärenden, exempelvis utsända arbetstagare,  FPA:s center för internationella ärenden på numret 020 634 0300.

Läs mer