Specialersättning för avatrombopag från 1.2.2022 utifrån ersättningsrätt 1524

Läkemedelssubstans: Avatrombopag
Läkemedelspreparat: Doptelet
Sjukdom: Immunologisk trombocytopeni

Vad förändras?

Läkemedlet Doptelet ger från 1.2.2022 rätt till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

  • 1524. Avatrombopag.

Innan dess är läkemedlet grundersättningsgillt (40 %) utifrån ersättningsrätt 3052.

Vem kan få ersättning?

Rätt till specialersättning för avatrombopag kan beviljas vuxna med kronisk primär immunologisk trombocytopeni (ITP). Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har ersättningsrätt 3052 också den nya ersättningsrättigheten 1524.

Vid behandling av trombocytopeni som orsakas av kronisk leversjukdom är läkemedlet Doptelet grundersättningsgillt (40 %) utifrån receptanteckning i samband med en åtgärd.

Läs mer