Betala tillbaka felaktigt utbetalt studiestöd inom april månad

Den som frivilligt vill betala tillbaka studiestöd för år 2021 ska göra det före utgången av april 2022. Om det felaktigt utbetalda beloppet inte återbetalas i tid, kommer det att återkrävas med en 7,5 procents förhöjning.

Studerande vars inkomst översteg årsinkomstgränsen 2021 kan frivilligt betala tillbaka den del av studiepenningen och studiestödets bostadstillägg som de inte är berättigade till. Årsinkomstgränserna och den frivilliga återbetalningen av stöd gäller inte det allmänna bostadstillägget. Återbetalningen av studiestödet ska göras senast lördagen 30.4.2022.

Studerande som får studiestöd kan gå in på MittFPA (fpa.fi/mittfpa) och kontrollera de preliminära uppgifterna om den årsinkomst som beaktas för dem i samband med studiestödet. Man loggar in i MittFPA med sina bankkoder eller med mobilcertifikat. Funktionen för förfrågan om årsinkomster finns under Egna förmåner > Studiestöd > Stödmånader > Inkomstkontroll > Årsinkomst.

Om den studerandes årsinkomstgräns har överskridits enligt förhandsuppgifterna om beskattningen skickar FPA ett meddelande till den studerande om saken och om tidsfristen för återbetalningen. Meddelandet skickas till de studiestödstagare som har gett FPA tillåtelse att skicka meddelanden. Man kan ge tillåtelsen i MittFPA.

Studiestöd kan betalas tillbaka på nätet. I MittFPA ges anvisningar om för vilka månader stödet kan betalas tillbaka och hur återbetalningen höjer årsinkomstgränsen. Återbetalningen kan göras direkt i nätbanken. Alternativt kan man skriva ut de uppgifter som behövs för betalningen och göra återbetalningen före utgången av april.

Inkomstgränsen kan kontrolleras i FPA:s e-tjänst

Om en studerande har fått studiestöd för 9 månader är inkomstgränsen 12 498 euro för övriga inkomster. Årsinkomstgränsen för 10 studiestödsmånader är 11 116 euro. Man kan kontrollera sin inkomstgräns i MittFPA eller genom att ringa servicenumret 020 692 229 mån–fre kl. 9—16.

Dessa inkomstgränser gäller 2021. Inkomstgränserna för år 2022 har höjts med 25 procent.

Som inkomst beaktas alla skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster till bruttobelopp utan avdrag. Studiepenningen beaktas inte här. Som inkomster beaktas också inkomster från utlandet. Den studerande ska själv beräkna hur mycket han eller hon har i övriga inkomster som påverkar studiestödet. Årsinkomstens belopp kan kontrolleras i MittFPA, den förhandsifyllda skattedeklarationen och inkomstregistret, www.tulorekisteri.fi.

Om den studerande för någon månad fått mindre stöd än för de andra kan han eller hon välja att betala tillbaka stödet för en sådan månad. Högskolestuderande kan använda en stödmånad på nytt om stödet för månaden i fråga betalats tillbaka.

Om inkomsterna överskrider årsinkomstgränsen för den studerande och han eller hon inte betalar tillbaka sitt stöd, återkräver FPA den del av stödet som den studerande inte är berättigad till. I sådana situationer är det belopp som återkrävs 7,5 procent högre än om beloppet betalas tillbaka frivilligt.

I fjol betalade 26 150 studerande frivilligt tillbaka studiestöd till ett sammanlagt belopp på 19,9 miljoner euro. Största delen av de studerande betalar tillbaka studiestödet via nätet.

FPA informerar skattemyndigheten om återbetalningarna

Skattemyndigheten skickar de skattskyldiga en förhandsifylld skattedeklaration där man har beaktat de studiepenningsbelopp som betalats tillbaka före slutet av februari. FPA meddelar automatiskt skattemyndigheten de återbetalningar som gjorts i mars–april. Den studerande behöver inte ändra uppgifterna i skattedeklarationen. Skattemyndigheten beaktar alla återbetalningar när den slutliga beskattningen fastställs.

Läs mer: