Chattbotten FPA-Folke ger nu råd också till studerande

FPA-Folke kan nu svara på frågor som handlar om studier. Man kan ställa frågor till exempel om hälsovårdsavgiften för studerande eller om studielånskompensationen.

Den finskspråkiga chattbotten Kela-Kelpo svarar från och med 15.9 på frågor på sidorna för studerande på webbplatsen fpa.fi. I oktober börjar också Kela-Kelpos svenskspråkiga chattbottkollega FPA-Folke hjälpa studerande.

Kela-Kelpo och FPA-Folke har kunnat stå till tjänst sedan mars och hittills har de svarat på frågor som gäller barnfamiljer och utkomststöd.

FPA-Folke lär sig nytt varje dag

I frågor som gäller studier fokuserar FPA-Folke till en början på hälsovårdsavgiften och studielånskompensationen och på alldeles allmänna ärenden som gäller studiestöd. FPA-Folke är emellertid snabb och ivrig att lära sig nytt.

FPA:s kundservicespecialister går dagligen igenom de diskussioner som förts med FPA-Folke och använder materialet till att träna den artificiella intelligens (AI) som arbetar i bakgrunden så att FPA-Folke blir bättre på att svara på frågor.

AI-systemet har tränats också med hjälp av frågor som skickats in till frågespalten Fråga FPA. Utifrån frågorna har man identifierat de ämnen som det ställs mest frågor om och fått färdiga frågesatser att träna chattbotten med.

Tips för diskussion med FPA-Folke

FPA-Folke svarar bäst på korta, koncisa frågor. Du kan försöka få svar på din fråga av FPA-Folke innan du ringer kundservicen. Chattbotten vet emellertid inte vem den diskuterar med så den kan inte ge råd som gäller individuella situationer. Skicka inte personuppgifter i chatten.

Med de här tipsen får du bäst hjälp av FPA-Folke:

  • Använd nyckelord, såsom moderskapsunderstöd eller utkomststöd.
  • Skriv meningar som innehåller bara några ord.
  • Ställ bara en fråga åt gången.
  • Du kan fråga också sådant som du ogärna skulle fråga i telefon.
  • FPA-Folke är en bra FPA-ordbok. Kom ihåg att fråga om termerna.

Läs mer om chattbotten FPA-Folke: www.kela.fi/web/sv/chattbotten