Familjeledighetsersättning kan tills vidare inte sökas via inkomstregistret

Sedan början av januari har arbetsgivare gjort ungefär 200 ansökningar om FPA-dagpenningar via inkomstregistret. Handläggningen har dröjt på grund av tekniska problem. FPA har fått ansökningarna till sina arbetsköer och för handläggning från 4.2.2019.  Däremot har ansökningar om familjeledighetsersättning som gjorts via inkomstregistret inte alls nått FPA. Därför ska arbetsgivarna inte ansöka om familjeledighetsersättning via inkomstregistret förrän felet har korrigerats.

Eftersom det är osäkert om ansökningar om familjeledighetsersättning som har skickats via inkomstregistret från och med 1.1.2019 alls fås in till FPA retroaktivt, är det skäl att göra ansökan på nytt antingen via e-tjänsten för arbetsgivare eller med pappersblankett SV18r.

FPA informerar separat om när det går att ansöka om familjeledighetsersättning via inkomstregistret.

Ansökan via inkomstregistret förutsätter samtycke att ta emot elektroniska beslut

I flera av arbetsgivarnas ansökningar via inkomstregistret saknas arbetsgivarens samtycke till att ta emot elektroniska beslut. Samtycket behövs, eftersom en ansökan som inkommer via inkomstregistret inte innehåller de uppgifter som behövs om beslutet ska postas.

Arbetsgivare har också gjort ett flertal dagpenningsansökningar gällande sjukfrånvaro som varit betydligt kortare än självrisktiden. Eftersom FPA måste meddela beslut om alla ansökningar och också klargöra alla de uppgifter som behövs för beslutet, innebär de här ansökningarna extra arbete.  För att undvika onödigt arbete rekommenderar FPA att arbetsgivare skickar ansökan bara i sådana situationer, där självrisktiden för dagpenningen i fråga har uppfyllts eller där arbetsgivaren är osäker på hur självrisktiden fastställs.

På adressen www.fpa.fi/arbetsgivare-guider finns guider för e-tjänsten som innehåller anvisningar bland annat om hur arbetsgivare samtycka till att ta emot elektroniska beslut eller meddela sitt kontonummer.

Ytterligare information