Finlands försök med basinkomst väcker stort internationellt intresse


FPA har i januari svarat på tusentals utländska medieförfrågningar om Finlands försök med basinkomst.

Den sociala trygghet som handhas av FPA är en viktig del av det finländska samhället och dess utveckling. På annat håll i världen är Finlands sociala trygghet framför allt känd för den unika moderskapsförpackningen. I Finland pågår nu ett försök med basinkomst. Det är fråga om en ny sorts social innovation, som har väckt stort intresse runt om i världen.

– Moderskapsförpackningen, som i år fyller 80 år, har främjat Finlandsbilden redan under flera års tid. Försöket med basinkomst väcker dock just nu till och med mer intresse än moderskapsförpackningen, säger Marjukka Turunen, chef för Juridiska enheten vid FPA.

I det försök med basinkomst som inleddes i Finland i början av året deltar 2 000 personer i åldern 25–58 år. De får under två års tid en basinkomst på 560 euro per månad. FPA ansvarar för genomförandet av försöket.   

Finlands försök med basinkomst har väckt exceptionellt stort internationellt intresse. FPA har fått frågor från bland annat USA, Kanada, Korea och Japan samt från olika håll i Europa. Försöket med basinkomst har noterats av bland annat CNN, The Guardian, Fox News, The New York Times och The Washington Post.

Frågorna har särskilt gällt hur försöket fungerar i praktiken, hur man har valt ut de 2 000 personer som deltar i försöket och om Finland kommer att införa basinkomst efter försöket.

Närmare information: