Förändringar i hur arbetsgivare sköter FPA-ärenden 2022

År 2022 träder familjeledighetsreformen i kraft och därmed ändras längden på föräldraledigheterna, tidpunkten för ledigheterna och fördelningen mellan föräldrarna. Också sjukförsäkringsavgifterna och arbetspensionsförsäkringsavgifterna ändras.

Lagändringen gällande familjeledigheter godkändes i riksdagen 8.12.2021. De nya lagarna träder i kraft 1.8.2022. Det nya systemet gäller familjer där ett barn beräknas födas 4.9.2022 eller senare. I fråga om barn som föds tidigare tillämpas den gamla lagstiftningen.

I januari 2022 ordnar FPA arbetsgivarråd som består av representanter för arbetsgivare. I råden diskuteras vilka konsekvenser familjeledighetsreformen har för arbetsplatserna.

I februari 2022 ordnar FPA ett webbseminarium, där familjeledighetsreformen behandlas ur arbetsgivarnas synvinkel. Inbjudan och en anmälningslänk publiceras i januari på webbplatsen fpa.fi.

Läs mer om familjeledighetsreformen på fpa.fi.

Företagsfysioterapeuterna blir yrkesutbildade personer inom företagshälsovården

Lagen om företagshälsovård ändras vid ingången av år 2022 så att företagsfysioterapeuterna överförs till kategorin yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. Hittills har företagsfysioterapeuterna varit sakkunniga inom företagshälsovården och bara företagsläkare och företagshälsovårdare har hört till kategorin yrkesutbildade personer inom företagshälsovården.

FPA uppdaterar blanketterna för ansökan om ersättning för företagshälsovård så att de motsvarar ändringen.

Läs mer i meddelandet

Beloppen av ersättning för företagshälsovård har fastställts

FPA har fastställt de kalkylmässiga maximibeloppen för företagshälsovårdsersättningar för arbetsgivare för år 2021 och för företagare för år 2022. Maximibeloppen fastställdes senast år 2017. Arbetsgivaren söker ersättning i efterhand per räkenskapsperiod.

Läs mer:

Beloppen av ersättning för företagarens egen företagshälsovård

Beloppen av ersättning för företagshälsovård som arbetsgivaren ordnar för arbetstagarna

Höjning av ersättningen för coronavaccination för arbetsgivare föreslås

Regeringen föreslår att den ersättning som betalas till arbetsgivarna för coronavaccinationsåtgärder höjs från 10 euro till 16 euro. Avsikten med ändringen av sjukförsäkringslagen är att förbättra arbetsgivarnas möjligheter att erbjuda vaccinationer inom ramen för företagshälsovården.

Regeringens proposition är hos riksdagen för behandling.

Läs mer i SHM:s meddelande 22.12.2021

Ändring i sjukförsäkringsavgifterna

De procentuella sjukförsäkringsavgifterna ändras. År 2022 är arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift 1,34 procent. Avgiften är 0,19 procentenheter lägre än under 2021.

Arbetspensionsavgifterna stiger

År 2022 är arbetsgivarens genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgift 17,4 procent. År 2020 sänktes avgiftsnivån på grund av coronaepidemin. Det bortfall som sänkningen av arbetspensionsförsäkringsavgiften har orsakat kompenseras genom en höjning av avgiften för åren 2022–2025. Därmed höjs den genomsnittliga avgiften för arbetsgivare med 0,45 procentenheter år 2022.

Tjänster för arbetsgivare

De flesta av arbetsgivarnas FPA-ärenden kan skötas på nätet. E-tjänsterna för arbetsgivare kräver Suomi.fi-fullmakt och Suomi.fi-identifikationsverktyg.

Läs mer om FPA:s e-tjänster för arbetsgivare.