FPA börjar planera nästa upphandling av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning


 

Upphandlingen planeras i samarbete med tolktjänstens olika samarbetspartner. Målet är att utveckla tjänsten tillsammans med kunderna, kundorganisationerna, serviceproducenterna och övriga samarbetspartner.

FPA har som mål att tolktjänsten ska vara flexibel och kunna svara mot kundernas behov och att kunden får den tolk som lämpar sig bäst för beställningen. Dessutom är det tänkt att användningen av en personlig tolklista ska fortsätta. Förfarandet med tolklista ska ändå förbättras utifrån den respons som har kommit in.

Kunderna kan påverka genom att svara på en enkät

Under slutet av året får kunderna en enkät och svaren från enkäten kommer att användas vid planeringen av upphandlingen och i samband med utvecklingen av tjänsten.

Enkäten skickas per e-post till de kunder som har meddelat FPA sin egen eller en kontaktpersons e-postadress och som har beställt tolkning år 2018 eller 2019.

Tidtabellen för upphandlingen preciseras senare

FPA träffar kundorganisationer och andra samarbetspartner i höst och diskuterar upphandlingen av tolktjänster med dem. Ett meddelande till serviceproducenter om att marknadsdialogen inleds kommer att publiceras i annonseringskanalen Hilma.

Tidtabellen för upphandlingen preciseras under hösten 2019 och FPA informerar om den senare.

Möjligheten att inleda ett registreringsförfarande för tolktjänsten har diskuterats, men beredningen av det kommer att påbörjas först senare.

Närmare information för kunder: