FPA har tagit emot 25 000 ansökningar om utkomststöd – 55 % av ansökningarna har gjorts på nätet

Ansökningar om utkomststöd handläggs i fortsättningen vid FPA i stället för kommunernas socialbyråer. Utkomststöd för januari 2017 har kunnat sökas hos FPA redan från och med början av december 2016. Det har hittills kommit in 25 000 ansökningar.

– Vi har uppskattat att FPA kommer att få cirka150 000 ansökningar i december. Vi förväntar oss att antalet ansökningar och kundkontakter kommer att öka ytterligare, säger projektchef Heli Kauhanen.

Syftet med utkomststödet är att i sista hand trygga försörjningen. FPA vill ändå påminna om att de personer som har rätt till utkomststöd ska ansöka om det.

– Om du tidigare har fått utkomststöd från kommunens socialväsende och du bedömer att du fortfarande kommer att ha rätt till stöd, är det nu rätt tidpunkt att lämna in ansökan för januari, understryker Kauhanen.

Överföringen av utkomststödet har inverkat märkbart på antalet kunder hos FPA. Antalet besök på byråerna har ökat med 20 % i december. I huvudstadsregionen registrerades förra veckan cirka 1 000 utkomststödsrelaterade besök under den livligaste dagen.

Kunderna behöver inte längre nödvändigtvis bege sig till byrån eller skicka sin ansökan per post, eftersom man enkelt kan söka utkomststöd via e-tjänsten, på samma sätt som andra FPA-förmåner.

– Ett glädjande stort antal, upp till 55 procent av ansökningarna, har lämnats in via FPA:s e-tjänst i december.

Servicenumret för utkomststöd har dagligen tagit emot 600–700 samtal. 

– Ofta räcker det att man ringer, eftersom man också per telefon kan få råd om till exempel hur man ansöker och vilka bilagor som behövs, konstaterar Kauhanen.

Beslut inom 7 vardagar

FPA meddelar ett beslut om det grundläggande utkomststödet inom sju vardagar från det att ansökan har kommit in, förutsatt att alla de uppgifter som behövs finns med i ansökan. Grundläggande utkomststöd betalas ut den första bankdagen i månaden. Om utkomststödet inte hinner betalas ut på den egentliga betalningsdagen finns stödet på kundens konto två dagar efter att beslutet fattats.

Närmare information om utkomststödet: