FPA:s service på ryska förnyas


Ryskspråkiga kunder betjänas från 16.10.2017 i servicenumret 020 6344 901. Servicen är öppen mån–fre kl. 9–16. Om numret är upptaget kan man lämna meddelande och be om återuppringning.

Ryskspråkiga kunder har tidigare kunnat sköta sina FPA-ärenden med hjälp av tolk eller distansservice på ryska, som är den mest populära distansservicen hos FPA. Dessutom har FPA haft en telefonsvarare, där kunder har fått lämna meddelande med kontaktuppgifter på ryska.

Från 16.10.2017 betjänar FPA ryskspråkiga kunder via telefon. Telefonservicen är riktad till kunder som inte har tillräckliga språkkunskaper för att sköta sina ärenden via andra servicekanaler på finska, svenska eller engelska. Kundrådgivarna ger råd i alla FPA-ärenden.

Språkkunskaper utnyttjas allt mer


Under det gångna året har FPA anställt flera personer som har något annat modersmål än finska eller svenska. På det här sättet vill man trygga att kunden får bra rådgivning i FPA-ärenden på sitt eget modersmål. Samtidigt sparar man i tolkningskostnader.

FPA samlar nu in erfarenheter av den nya ryskspråkiga telefonservicen. I framtiden kan servicen utvidgas till andra språk.

Närmare information för kunder: