FPA:s telefonservice och serviceställen stängda under midsommaren

Vår telefonservice och alla serviceställen håller stängt fredag 21.6. Måndag 24.6 har vi öppet som vanligt.

Helgdagarna inverkar på utbetalningsdagarna för en del förmåner. Du kan enkelt kontrollera utbetalningsdagarna för förmånerna på www.fpa.fi/betalningsdagar eller per telefon på 020 634 0220. På telefonnumret hör du ett inspelat meddelande om utbetalningsdagarna för barnbidrag, barnavårdsstöd, pensions- och handikappförmåner, bostadsbidrag, studiestöd och militärunderstöd. Den automatiska servicen fungerar dygnet runt, alla dagar.

Midsommaren medför också avvikelser i tiderna för inlämning av anmälan om arbetslöshetstid och utbetalningen av förmånerna. Läs mer i meddelandet.

Per telefon, på bokad tid och på nätet

De flesta FPA-ärenden kan skötas per telefon. Via telefontjänsten kan man få råd, ansöka om förmåner och få hjälp med att sköta ärenden i e-tjänsten. FPA:s telefontjänst har öppet alla vardagar kl. 9–16. Servicenumren finns på www.fpa.fi/servicenummer.

Det går också att boka tid för kundbetjäning per telefon. Då sätter sig kundrådgivaren in i kundens situation på förhand och ringer upp vid en överenskommen tidpunkt. Tid kan bokas på www.fpa.fi/tidsbokning eller genom ett samtal till FPA. På en del av FPA:s servicenummer kan man också be om att bli uppringd. Då FPA:s kundrådgivare ringer upp en kund som bokat tid eller bett om att bli uppringd är samtalet gratis för kunden.

Svaret på många frågor går att hitta på FPA:s webbplats (www.fpa.fi), och de flesta FPA-ärenden kan skötas i e-tjänsten (www.fpa.fi/etjanst). Man loggar in på e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobil-ID. I e-tjänsten kan man skicka in ansökningar och bilagor samt kontrollera uppgifter om handläggningen av sina egna ansökningar. Vid behov kan man få hjälp med detta på ett serviceställe eller via telefontjänsten.

Närmare information: