FPA utnämnde fyra förändringsledare


Deras uppgift är att leda och stimulera implementeringen av FPA:s strategi.

FPA:s strategi bygger på fyra mål: att erbjuda en utmärkt kundupplevelse, att vara en stark kunskapsexpert inom social- och hälsovård, att vara en initiativrik och uppskattad samhällelig aktör samt att utveckla arbetet och arbetskulturen.

Varje förändringsledare har ett ansvarsområde:

  • Fil. mag. Katri-Leena Launis har utnämnts till förändringsledare med ansvar för digitalisering. Hon har tidigare haft ansvar för projektet Arkki samt jobbat som specialist och chef inom ICT-tjänsterna vid FPA.
  • Vicehäradshövding Tomi Ståhl har utnämnts till förändringsledare med ansvar för effektivitet. Han har tidigare varit chef för Kompetenscentret för utkomststödsärenden vid FPA.
  • Pol. lic. Tuula Soukkanen har utnämnts till förändringsledare med ansvar för organisations- och arbetskultur. Hon har varit chef för Ekonomi- och personalenheten.
  • Vicehäradshövding Marjukka Turunen är förändringsledare med ansvar för vård- och landskapsreformen.

Marjukka Turunen inledde sitt arbete 1.3., de övriga förändringsledarna 1.8. Förändringsledarnas uppdrag är tvååriga.

Kunden i fokus

Kunden är i fokus när FPA digitaliserar sina tjänster. För att kunna förbättra kunderfarenheten ska man ha mod att utveckla alla servicekanaler. Förändringsledare Katri-Leena Launis påminner om att ny teknologi, såsom programmeringsrobotik och artificiell intelligens, öppnar nya möjligheter även för FPA, samtidigt som det förutsätter en mera flexibel lagstiftning och förnyelse av arbets- och organisationskulturen.

– Våra andra förändringsprogram stöder den här utvecklingen. Vi vill vara en modern ICT-arbetsgivare också i framtiden.

Tuula Soukkanen börjar som förändringsledare för organisations- och arbetskultur. Organisationens framgång förutsätter att verksamheten utvecklas på organisationens, arbetsgemenskapens och individens nivå.

– När verksamhetsmiljön ändras snabbt och ibland på ett oförutsägbart sätt behöver vi en gemensam förståelse om förändringens karaktär, omfattning, djup och betydelse. Då är det enklare att bestämma hur och när överenskomna åtgärder ska sättas in. 

– Det finns kapacitet och vilja till förändring inom FPA. Jag tror att vi tillsammans kan uppnå och skapa fungerande lösningar när arbets- och organisationskulturen förnyas. Då kan vi också bättre betjäna våra kunder när servicebehoven ändrar, säger Soukkanen.

FPA:s kärnuppgift är att verkställa den sociala tryggheten i Finland. Därför har FPA också en hel del kunskap på gräsrotsnivån om hur socialskyddslagstiftningen borde utvecklas.

– Det finns förväntningar på att utveckla lagstiftningen i en mera kundorienterad, möjliggörande och enklare riktning.

– Att förnya lagstiftningen kräver politisk vilja, men ofta också mera pengar. FPA:s sakkunskap kunde utnyttjas mera omfattande i utvecklingen av socialskyddslagstiftningen. Därför är det viktigt att vi deltar i utvecklingsarbetet, såsom i den arbetsgrupp som statsministern tillsatt för att bekämpa ojämlikheten, säger Tomi Ståhl.

Den sociala trygghet som FPA verkställer är en betydande del av social- och hälsovårdsservicen i Finland.

– Vi vill hjälpa till med att genomföra vårdreformen på ett lyckat sätt. I framtiden kan FPA:s tjänster spela en ännu större roll. FPA har ett gediget kunnande i innehålls- och informationssystem. Vi har också ett nationellt servicenätverk. Det lönar sig att utnyttja allt detta i reformen, säger Marjukka Turunen, förändringsledare med ansvar för vård- och regionreformen.

>> Läs meddelandet om Marjukka Turunens utnämning (23.2.2017)