FPA utvecklar sitt upphandlingsförfarande – nu lyssnar vi på serviceproducenter, klientorganisationer och sakkunniga

FPA utreder hur upphandlingsförfarandet borde förnyas. Syftet med utredningen är att nu i bred utsträckning lyssna på de intressentgrupper som representerar klienterna samt ett flertal sakkunniga. Resultatet från förfrågningen och intervjuerna presenteras på ett öppet seminarium den 27.2.

Utredningen kartlägger utvecklingsbehov av det nuvarande upphandlingsförfarandet och speciellt erfarenheter av nya former av upphandling samt ansvarsfull upphandling.

– Vi vill utreda vilka nya serviceformer vi kan erbjuda klienterna t.ex. genom ett registreringsförfarande för samtliga serviceproducenter. Samtidigt vill jag poängtera, att FPA har en erfaren upphandlingsenhet, som årligen genomför över 100 upphandlingar, säger förändringsledare Tomi Ståhl. Upphandlingarna varierar från krävande ICT-projekt till olika varor och tjänster samt entreprenader.

Förfrågningen och inbjudan till intervju har sänts till serviceproducenterna, klientorganisationerna och ett flertal  sakkunniga. Om du deltagit i upphandlingsförfarandet som anbudsgivare eller om du representerar någon klientorganisation, men inte fått länken till förfrågan, kan du be om att få den på adressen viestinta@kela.fi. Svarstiden går ut 5.2.

Seminariet som presenterar resultatet av vad förfrågan och intervjuerna gav ordnas på FPA:s huvudkontor i Helsingfors den 27.2. Mer om programmet och länk till webbsändning läggs ut på denna sida senare.

Utredningen om förnyandet av upphandlingsförfarandet inleddes i oktober och beräknas vara klar i mars.