Handläggningen av arbetsgivarnas ansökningar via inkomstregistret kan fördröjas

De planerade ändringarna i arbetsgivarnas e-tjänst för dagpenningsändringar genomförs huvudsakligen 12.1.2019 som planerat. De dagpenningsansökningar som görs via inkomstregistret kan dock fördröjas.

Detta konstaterades på det finskspråkiga webbseminariet 8.1.2019 för arbetsgivare. Temat var  systemförändringar som genomförs 12.1.2019. Därefter kan arbetsgivare ge samtycket till elektroniska beslut och söka fram beslutssamandrag med början från år 2019.

Arbetsgivare som vars lönesystem tillåter det, kan ansöka om FPA:s dagpenningsförmåner samtidigt som de anmäler löner till inkomstregistret. Dessa ansökningar kan dock behandlas tidigast från och med 24.1.2019 då det gjorts ändringar i datasystemet. Därefter syns ansökan i E-tjänsten för arbetsgivare där arbetsgivarna också kan kontrollera sina ansökningar.

Läs mer

Presentationsmaterialet från webbseminariet  8.1.2019 Työnantajan päiväraha-asioinnin muutokset 12.1.2019 (pdf)
En videoinspelning från seminariet publiceras inom kort. Presentationen publiceras senare också på svenska.