Information 8.1.2019 hur inkomstregistret förändrar arbetsgivarens FPA-ärenden

FPA ordnar tisdagen den 8 januari klockan 13–14 ett webbseminarium om hur arbetsgivarens FPA-ärenden förändras i och med inkomstregistret. Seminariet går på finska, men materialet publiceras senare också på svenska.

Planerarna Päivi Hyvärinen och Anne Kyllönen berättar om förändrigarna som påverkar arbetsgivarens ärenden kring dagpenningar och föräldraledighetsersättningar.

Aktuella frågor är bland annat

  • Arbetsgivaren kan välja beslut antingen per post eller elektroniskt
  • Arbetsgivare kan ansöka om dagpenningar via inkomstregistret
  • Arbetsgivare kan kontrollera sina beslut smidigare än förr.

Ingen förhandsanmälan behövs till seminariet.

Delta i Skype-mötet här tisdag 8.1.2019 kl. 13
Problem i anslutningen? Prova Skype Web App

Material på svenska

Seminariematerialet har publicerats på finska och kompletteras senare med presentationen på video.
Därtill hörande e-tjänstguider publiceras senare också på svenska på adressen fpa.fi/arbetsgivare-guider >  Dagpenningar, familjeledighetsersättningar och inkomstregistret.

Information om ändringarna finns även i guiden Så här ansöker arbetsgivare om FPA-förmåner via inkomstregistret.